Ierakstīts Muzeji

Muzeju nozares informācijas avoti

© Elīna Sniedze, 2012

Muzejs daudziem asociējas ar lielu, nedaudz spocīgu ēku un garlaicīgām izstādēm, tāpēc pirms kāda laika veicu nelielu pētījumu un apskatīju, kādas ir iespējas aplūkot muzeja izstāžu piedāvājumu pirms tā apmeklēšanas. Iespējams, nesenā Muzeju nakts jau ir mainījusi uzskatus par muzeju, bet kāds tas ir ikdienā? Vispirms aplūkošu muzeja definīciju un funkcijas, pēc tam – muzeju nozares informācijas avotus, kā elektroniskos, tā drukātos, un noslēgumā aplūkošu Latvijas muzeju dalību starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2010”.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Foto: Carlo Ghio

Attēls no Flickr.com izmantots saskaņā ar
Creative Commons licenci BY-NC-SA.

Muzejs, muzeja definīcija

Muzeja definīcijai ir vairāki varianti. Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM) 2001. gadā pieņēma jaunu muzeju definīciju: “Muzejs ir sabiedrībai pieejama un tās attīstību veicinoša pastāvīga bezpeļņas institūcija, kas vāc, saglabā, pēta, popularizē un eksponē sabiedrību un tās vidi raksturojošas materiālās liecības pētnieciskos, izglītojošos un izklaides nolūkos” (2).

Latvijā ir vairāk kā 200 iestādes, kas sevi dēvē par muzejiem. Muzeju akreditācija Latvijā tika uzsākta jau 1998. gadā un tiek veikta pēc 1997. gadā pieņemto Muzeju likumu un Ministru kabineta izdotajiem akreditācijas noteikumiem. “Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku līdz 5 gadiem var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss.” (2) 2010. gadā Latvijā bija reģistrēti 127 valsts akreditēti muzeji:

 • pašvaldību – 84,
 • valsts – 36,
 • privātie – 7 (2).

Muzejs vāc kolekcijas un veido izstādes, bet tam ir arī citas noteiktas funkcijas, kas tam jāpilda: “materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus” (1).

Muzeju nozares informācijas avoti

Kā drukātie informācijas avoti muzejos ir pieejami izstāžu un krājumu katalogi, kuros attēloti muzejā esošo priekšmetu uzskaitījums, identifikācijas numuri, apraksti par priekšmetiem, iegūšanas datums, veids, vieta, laiks. Muzeji veido arī bukletus un aprakstus par paša muzeja vēsturi, arhitektūru, izstādēm.

Kā piemēru, ka muzeja izstāžu katalogi ir svarīgi var minēt to, ka Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja bibliotēkā vērtīgāko krājuma daļu sastāda muzejā organizēto izstāžu katalogi, kas sniedz priekšstatu par muzeja darbību no 1905. līdz 2010. gadam. Pēc šiem katalogiem varam uzzināt, kādas izstādes rīkotas, kas tajās bija aplūkojams. Tas ir ļoti svarīgi, lai veidotu valsts kultūras vēsturi.

Latvijas Sporta muzeja bibliotēkā starp dažādiem sporta izdevumiem pieejama muzeju darba metodiskā literatūra un dažādu muzeju, tajā skaitā sporta muzeju katalogi un bukleti (3).

Latvijas muzejos glabājas ievērojams kultūrvēsturisks mantojums, taču ekspozīcijās un izstādēs pieejama pavisam neliela daļa no muzeju eksponātiem. Katram muzejam ir dota iespēja digitalizēt sava krājuma eksponātus un iekļaut informāciju par tiem Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, kur ikviens interesents var atrast informāciju par jebkura muzeja krājumā esošajiem eksponātiem (4). Kopkatalogs pieejams jebkuram cilvēkam jebkurā vietā un laikā.

http://www.nmkk.lv/

Izvēloties kādu muzeju vai kādu autoru un aplūkojot to Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā par eksponātu var uzzināt sekojošu informāciju: muzeja adrese, uzskaites apzīmējums, kolekcija, priekšmeta nosaukums, krājuma veids, priekšmeta tips, vai ir eksponēts, autors vai darinātājs, ziņas par autoru, izgatavošanas datējums, virsraksts vai nosaukums, priekšmeta apraksts, materiāls, tehnika, žanrs, autentiskums, iegūšanas datējums, iepriekšējais uzskaites apzīmējums/-i, priekšmeta vēsture, platums, augstums, autortiesības, adrese (krājuma kopkatalogā internetā).

Latvijas Muzeju biedrība izdod savu mēnešrakstu jeb avīzi “Muzeju Vēstnesis”. Tas ir visiem publiski pieejams internetā Latvijas Muzeju biedrības veidotajā tīmekļa vietnē – www.muzeji.lv. Šajā izdevumā tiek rakstīts par dažādiem muzeju notikumiem, pasākumiem, konkursiem, koncertiem, valdes locekļu maiņām un daudz ko citu. Laikraksts “Muzeju Vēstnesis” tiek veidots par Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem.

Muzeji piedalās arī izstādēs

2010. gadā no 5. līdz 7. februārim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 17. starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour 2010”. Tajā piedalījās arī Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs. Izstāde ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma pasākumiem Baltijā. Apmeklētājiem tā kalpo kā ceļvedis un palīgs ceļojumu izvēlē. Izstādē piedalījās 25 valstis, veidojot 207 stendus.

Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centra stendā tika sniegta informācija par tūrisma iespējām Rīgā, kā arī bija iespēja saņemt bezmaksas informatīvos materiālus un suvenīrus – grāmatzīmes, kalendārus, kartes un citus. Rīgas stendu ar savu dalību papildināja vairāki Rīgas muzeji: Rīgas Motormuzejs, Rīgas Jūgendstila centrs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Leļļu Mākslas muzejs, Latvijas Dabas muzejs, Farmācijas muzejs, Saules muzejs, Rīgas Skolu muzejs, Latvijas Sporta muzejs.

Rīgas Motromuzeja eksponāts
Foto: D.Ūdre

Muzeji sevi pārstāvēja ar dažādām aktivitātēm. Leļļu Mākslas muzejs demonstrēja dažādas lelles un marionetes, bērniem bija iespēja darboties leļļu darbnīca. Saules muzejs apmeklētājiem piedāvāja izkrāsot katram savu ģipša izlietu sauli. Rīgas skolu muzejs vēsturiskā skolas solā mācīja glītrakstīšanu un demonstrēja skolas formas tērpus. Latvijas Dabas muzejs iepazīstināja ar konfiscēto suvenīru kolekciju, kuri ir aizliegti un kuru iegūšana iznīcina pasaules floru un faunu. Rīgas Jūgendstila centrs demonstrēja jūgendstila mēbeles un tērpus. Latvijas Sporta muzejs izklaidēja skatītājus ar svarcēlāju šovu, skatītājiem bija dota iespēja izvērtēt arī savu spēku. Rīgas Motormuzejs izstādīja vēsturisku transporta līdzekli – motociklu, savukārt bērniem tika piedāvāts izveidot papīra automašīnu modeļus. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Farmācijas muzeja darbinieki bija ietērpi viduslaiku apģērbos (5).

 Secinājumi

Latvijas Muzeju biedrības izveidotais muzeju elektroniskais katalogs ir solis pretī veiksmīgākai muzeju darbībai, jo pirms došanās uz muzeju ir patīkami uzzināt, kas īsti tur sagaida un kāpēc doties. Ir iespējams sameklēt sev tīkamu izstādi un veikt detalizētu izpēti, jo muzeju kopkatalogs ir pieejami ikvienam interesentam un jebkurā laikā.

Ja tev muzejs liekas neinteresants apskates objekts, tad vari aplūkot izstādi uz to pat neejot, varbūt secināsi, ka tomēr ir vērts aiziet un apskatīt klātienē.

Izmantotie informācijas avoti

 1. Muzeju likums [tiešsaiste]. 15.12.2005. [skatīts 11.12.2010.]. Pieejams: šeit.
 2. Latvijas Muzeju biedrība. Biežāk uzdotie jautājumi [tiešsaiste]. [skatīts 11.12.2010.]. Pieejams: šeit.
 3. Ceriņa, Aija. Par bibliotēku [tiešsaiste]. Latvijas Sporta muzejs, 20.04.2010. [skatīts 10.12.2010.]. Pieejams: šeit.
 4. 21. gs projekti : Latvijas kultūras mantojums digitālā vidē [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2005 [skatīts 10.12.2010.]. Pieejams: šeit.
 5. Priedīte, Anita. Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs izstādē “Balttour” [tiešsaiste]. 08.02.2010. [skatīts 11.12.2010.]. Pieejams: šeit.

Autors:

LBB JSS vadītāja, LBB valdes locekle, LR Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra vecāka referente

5 domas par “Muzeju nozares informācijas avoti

  1. Jo vienmēr ir patīkami, ka ar tevi “sasveicinās” (stādās priekšā), bez tam tie, kuri vēlas palikt anonīmi, tādi arī paliek. Eksperimentālā kārtā atslēgsim obligāto iereģistrēšanos un pavērosim, kas notiks.

   Un paldies, ka pie mums iegriezīs! Gaidīsim vēl.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.