Posted in Semināri

Bibliotekāri un žurnālisti diskutē par tēmu “Vai viegli būt bibliotekāram?”

© Madara Vīlipa, 2012

2012. gada 29. februārī, atverot savu e-pastu, man bija atnākusi vēstule no publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” (turpmāk teksta – 3td) komunikācijas vadītājas Sandras Vīgantes ar lūgumu, lai viņai piezvanu, kad man būs brīvāks, jo viņai ir kāds piedāvājums. Piezvanīju un uzklausīju Sandras teikto. Viņa bija lasījusi manu kopsavilkumu par projektu “Bibliotēkas diena dzīvē” un piedāvāja uzstāties seminārā, un pastāstīt medijiem un citiem interesentiem par to, kas patiesībā notiek bibliotēkā, jo projektā “Bibliotēkas diena dzīvē” tieši šis jautājums tika noskaidrots. Piekritu izpalīdzēt un teicu, ka piedalīšos šajā seminārā.

2012. gada 21. martā 3td mediju programmas “Bibliotēkas medijiem, mediji bibliotēkām” ietvaros Salaspils novada bibliotēkā notika informatīvais seminārs mediju pārstāvjiem par tēmu “Vai viegli būt bibliotekāram?”. Šī bija nu jau otrā nodarbība. Nākamā plānota 25. aprīlī.

Atbraucot uz Salaspili, mūs ļoti jauki uzņēma Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne. Seminārs tika sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā “Bibliotēkas vadītājs un viņa izaicinājumi” galvenais uzsvars tika likts uz to, ka dažādu bibliotēku vadītājiem bija iespēja pastāstīt par savu bibliotēku un saviem darba pienākumiem. Kā pirmā uzstājās Salaspils novada bibliotēkas vadītāja Daiga Orbidāne, kura semināra sākumā mūs iepazīstināja ar to, kā bibliotēka ir ieguvusi jaunas telpas, kā notika visa pārvākšanās, kā notika visi tehniskie darbi, respektīvi, visu, ar ko saskārās no brīža, kad bija ideja par to, ka bibliotēkai ir nepieciešamas jaunas telpas, līdz brīdim, kad bibliotēka tika atvērta lasītājiem (2011. gada septembrī). Pēc tam bija iespēja doties ekskursijā pa bibliotēku un apskatīt to. Man ļoti patika atmosfēra, kas valdīja bibliotēkā. Bibliotēka ir gaiša, mājīga un no tās ir jūtamas pozitīvas emocijas. Šis noteikti ir gan bibliotēkas vadītājas, gan tās darbinieku nopelns.

Kā nākamā uzstājās Viļķenes pagasta bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale, izklāstot savu ikdienas darbu un pasakot, ka tomēr vienam cilvēkam bibliotēkā visu izdarīt ir diezgan sarežģīti. Tāpēc atbilde uz apgalvojumu “jo mazāka bibliotēka, jo vieglāka dzīve” nav konkrēts “jā” vai “nē”. Drīzāk atbilde varētu būt – tas ir gluži kā orķestris, tikai viena cilvēka personā. Mārīte uzsvēra, ka darbs turas uz trīs vaļiem: tehnoloģiju atbalsts, profesionālais atbalsts un pietiekams/sabalansēts budžets. Lai arī viegli nav, tomēr Mārīte piekrīt, ka bibliotekāra darbs ir daudzpusīgs un interesants.

Trešā šajā daļā uzstājās Kristīne Pabērza, kura ir publisko 3td ietekmes novērtēšanas speciāliste. Viņa parādīja rezultātus par pētījumu, kurā tika atspoguļoti bibliotekāra un viņa darba dienas raksturojums 3td bibliotēku ietekmes un vērtības pētījumos. Daži iegūtie rezultāti:

 • Latvijā ir 817 pašvaldību bibliotēkas, no tām 70,8% ir mazās bibliotēkas jeb tādas, kurās strādā tikai viens darbinieks;
 • Viena bibliotēka ir uz 2 531 iedzīvotājiem (544 lietotājiem);
 • Uz vienu bibliotekāru ir 261 lietotājs;
 • Apmeklētāju skaits uz 1 bibliotekāru – 6 711;
 • Vidējā alga bibliotekāram ir ap 200 latu;
 • 81% bibliotēkas darbinieki strādā ar lietotājiem un tos konsultē, 6% strādā apkalpošanā, bet nekonsultē, 13% nestrādā ar lietotājiem;
 • 2011. gadā 508 700 bibliotēku interneta lietotāju bija nepieciešama bibliotekāra palīdzība dažādos jautājumos;
 • Viens bibliotekārs gada laikā palīdz 368 lietotājiem;
 • 21% lietotāju nāk uz bibliotēku, lai parunātos;
 • 89% bibliotēkas apmeklētāju domā, ka bibliotekārs vienmēr uzklausa un neliedz sava padoma;
 • 83% bērnu domā, ka bibliotekāri ir laipni un draudzīgi;
 • 94% lietotāji ir apmierināti ar savu bibliotēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem.
LBB Jauno speciālistu sekcijas pārstāve Madara Vīlipa prezentē projekta “Bibliotēkas diena dzīvē” rezultātus

Pēc šīs prezentācijas sekoja otrā daļa – bibliotekāra darba izaicinājumi, kurā kā pirmā uzstājos es un iepazīstināju ar projekta “Bibliotēkas diena dzīvē” secinājumiem.

Prezentācija pieejama LBB JSS SlideShare profilā

Kā nākamā un noslēdzošā dalībniece, kas uzstājās seminārā bija Valmieras bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga, kura detalizēti izstāstīja to, ko bibliotēkas lietotāji sagaida no bibliotekāriem. Prezentācija bija pārliecinoša, un klātesošie ar lielu aizrautību klausījās Olgas stāstītajā. Prezentāciju Olga iesāka ar salīdzinājumu, ka tas, ko redz bibliotēkas lietotāji, ir tikai tā aisberga daļa, kas ir redzama virs ūdens. Lietotāji neredz to, kas ir zem ūdens (visiem ir zināms, ka aisberga mazākā daļa ir redzama virs ūdens, un lielākā zem tā). Viņa pastāstīja par to, cik daudz un cik īsā laikā bibliotekāram ir jāapgūst jaunas prasmes, lai palīdzētu cilvēkiem. Pēdējā prezentācija lieliski parādīja medijiem to, cik daudz no bibliotekāriem prasa pašvaldības, bibliotēkas apmeklētāji. Olga apkopoja prasmes, kuras būtu nepieciešamas bibliotekāram: informācijas un komunikācijas prasmes, mārketinga prasmes, publicitātes prasmes, organizatoriskās prasmes, psihologa talants, pedagoga talants, literatūras pārzināšanas, informācijas resursu pārvaldības prasmes utt. Kā galvenās īpašības, kuras būtu nepieciešamas bibliotekāram, viņa minēja: intuīcija, erudīcija, spēja ātri mācīties, elastīgums, precizitāte, cilvēkmīlestība, radošums.

Semināra mērķis bija veidot mediju izpratni par to, cik nozīmīgs un daudzpusīgs ir bibliotēku vadītāju un bibliotekāru darbs, kā arī diskutēt par izaicinājumiem darbā ar bibliotēku apmeklētājiem. Seminārā piedalījās vairāku bibliotēku pārstāvji, kas semināra dalībniekiem stāstīja, kāda ir bibliotekāru darba ikdiena. Es varu apgalvot vienu – mēs parādījām medijiem to, cik ļoti svarīgs ir mūsu darbs un ieguldījums savās bibliotēkās, kā arī parādījām to, cik ļoti daudzpusīga ir bibliotekāra profesija un ka bibliotekāriem regulāri ir sevi jāpilnveido.

Vēlos šo rakstu noslēgt ar jautājumu: “Vai viegli būt bibliotekāram?”

Rakstā izmantotie attēli

 1. 3td iniciatīvas “Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” logo. Attēls publicēts ar 3td laipnu atļauju.
 2. M. Vīlipas uzstāšanās 3td mediju programmas “Bibliotēkas medijiem, mediji bibliotēkām” 2. seminārā “Vai viegli būt bibliotekāram?” Attēls publicēts ar 3td laipnu atļauju.

Autors:

Aktīva, radoša, draudzīga, saprotoša. LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistrantūras studente LBB JSS biedrs

2 thoughts on “Bibliotekāri un žurnālisti diskutē par tēmu “Vai viegli būt bibliotekāram?”

 1. Vēlreiz gribu uzteikt KIS un 3td komandas iniciatīvu sadarbībai ar mēdiju pārstāvjiem. Apmācību kurss žurnālistiem tiek veidots pārdomāti un mērķtiecīgi. Esmu pārliecināta, ka process ir abpusējs, arī iesaistītie bibliotēku darbinieki pilnveido izpratni par sadarbību ar mēdijiem.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s