Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Artūra diena bibliotēkā

© Artūrs Kokorēvičs, 2012 | speciāli LBB JSS

Labdien, cienījamais lasītāj! Es mazliet padalīšos savā nelielajā darba pieredzē, kas iesākusies manā dzīvē tikai salīdzinoši nesen. Uzskatu, ka mana darba pieredze ir veidojusies ļoti veiksmīgi un interesanti. Ikvienam varētu novēlēt, lai uzreiz pēc maģistra grāda iegūšanas izdodas atrast labu un piemērotu darbu attiecīgajā nozarē.

Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (CZB) filiālbibliotēkas “Varavīksne” vadītāju kļuvu 2011. gada 15. augustā. 2009. gada sākumā šajā bibliotēkā biju izgājis akadēmisko praksi, studējot bakalaura studiju programmā. Jau tad darba pienākumi ļoti iepatikās un padevās; radās neizteikts sapnis nākotnē strādāt Liepājas CZB. Esmu dzimis Rīgā  un uz Liepāju vasaras brīvdienās braucu ciemoties pie vecvecākiem, tādēļ tā man ir mīļa jau no mazotnes. Arī rodoties iespējai uzsākt darba gaitas citā pilsētā, nebija problēmas ar dzīvesvietu. No otras puses, vēlējos turpināt studijas Latvijas Universitātes (LU) doktorantūras Komunikācijas studiju programmā – apakšprogrammā “Bibliotēkzinātne un informācijā”, taču 2011./2012. studiju gadā vairs nebija nevienas budžeta vietas. Nedaudz arī žēl, ka 2008. gadā netika pabeigta Gaismas pils celtniecība, būtu ļoti gribējies strādāt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kas zina, varbūt šo vēlmi vēl izdosies piepildīt, uzkrājot bibliotekāro darba pieredzi šeit.

Studiju dzīves Rīgā un pašas pilsētas pietrūkst, taču apzinos, ka dzīves skola ir mainīga un sācies jauns dzīves posms – darba dzīve, kas ir cilvēka lielākā mūža daļa. Strādājot mana pieredze pakāpeniski uzkrājas un attīstās. Bakalaura studiju laikā gandrīz gadu nostrādāju LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Kā bibliotekārs iepazinos ar senatnes liecībām – rokrakstiem, vēstulēm un retām grāmatām. Darbs sanāca ar krājumu, nevis lietotāju.

Man patīk pārmaiņas un dažādība, kas pilnībā atbilst manai horoskopa zīmei – dvīnis. Kā filiālbibliotēkas vadītājam man nākas saskarties ar dažādiem pienākumiem, piemēram, darba plānu un darba pārskatu sastādīšana; krājuma rekataloģizācijas procesa organizēšana, lietotāju apkalpošanas darba koordinēšana, krājuma popularizēšana. Reģistrējot lietotājus vienotajā BIS “Alise” sistēmā, stingri jāievēro prasības un jānodrošina personu datu aizsardzība. Pakļautībā esošajiem darbiniekiem jāplāno darba laiks, tas jāorganizē, jāuzskaita; jākontrolē. Tāpat jāatbild par bibliotēkas krājumu un citu materiālo vērtību un to uzskaiti, saglabāšanu un drošību. Krājums ir regulāri jāpārbauda un norakstītie akti jāiesniedz vadībai. Ik gadu jāveic materiālo vērtību inventarizācija. Pie tam, jāuzrauga arī visas informācijas tehnoloģiju sistēmas.

Otrdiena, 31. janvāris

Šodien atnācu uz darbu plkst. 10.00. Viena stunda pirms filiālbibliotēkas atvēršanas visiem lasītājiem ir tā saucamā “sagatavošanas stunda”, kad notiek sagatavošanās kārtējai darba dienai bibliotēkā – sakārtojam grāmatu krājumu, saslēdzam visas tehniskās ierīces utt., lai bibliotēka no plkst. 11.00 būtu patīkama lasītājiem. Atslēdzu bibliotēkas durvis un ieslēdzu gaismas. Noģērbos. Ieslēdzu kopētāju, radio un elektrisko tējkannu. Ieslēdzu lietotāju datorus bērniem un pieaugušajiem, kā arī darba datorus. Iegāju ar savu paroli BIS “Alise”. Sagaidīju un sasveicinājos ar darba kolēģiem un praktikantiem. Visi gaidījām ciemos Liepājas CZB direktori, jo vienai darba kolēģei piektdien, 27. janvārī bija apaļa jubileja un direktore atbrauca apsveikt. Pirms tam visi kopā sagatavojāmies – uzvārījām kafiju, sarūpējām salātus un torti. Sagatavojām traukus. Direktore jauki un brīnišķīgi apsveica darba kolēģi. Pārrunājām turpmākās pasākumu ieceres un izrunājām bibliotēkai ļoti nepieciešamās saimnieciskās lietas. Visi atvadījāmies no direktores.

Veicu darba pienākumu deleģēšanu. Sazvanījos pa telefonu sakarā ar senām grāmatām Z.A. Meierovica topošajai literatūras izstādei. Es turpināju rakstīt un pabeigt 2011. gada atskaites pārskatu. Apmācīju un parādīju jaunajai praktikantei, kā pareizi un atbilstoši bibliotēkas noteikumiem strādāt ar BIS “Alise” – lasītāju apmeklējuma atzīmēšana – piereģistrēšana, lasītāju datu pārbaude un grāmatu un žurnālu saņemšana, izsniegšana un pagarināšana. Nomainīju savu un darba kolēģēs printera tonerus. Sakopēju dažus trūkstošus ielūgumus rītdienas, 1. februāra “Pasaku lasīšanas vakaram”. Sakopēju vairākus eksemplārus lietotājiem, kā pareizi soli pa solim strādāt ar bibliotēkas elektronisko katalogu. Palīdzēju un parādīju vienam pieaugušajam lasītājam, kā augšupielādēt savā profilā fotoattēlu. Kamēr kolēģes pa vienai aizgāja pusdienās, es izsniedzu bibliotēkas lasītājiem grāmatas un periodiskos izdevumus.

Kārtējā darba diena pagāja ļoti ātri un jauki. Es aizgāju vienu stundu ātrāk (plkst. 17.00), lai apskatītos un iepazītos ar jaunajiem grāmatu mobilajiem plauktiem Liepājas CZB Valtera bibliotēkā, lai varētu pēc tam veikt to pasūtījumu, saskaņojot ar direktori, lai ērtāk un uzskatāmi eksponētu jaunākās grāmatas. Darba kolēģei devu norādījumu, lai 15 minūtes pirms bibliotēkas slēgšanas (plkst. 18.00) nolasa no BIS “Alise” lasītāju un grāmatu izsniegumu un saņemšanas statistikas datus par 2012. gada janvāra mēnesi. Atvadījos no darba kolēģēm un praktikantes un novēlēju jauku vakaru!

Kopumā vērtējot, katrā darbā ir sava “maizes garoza”. Neviens darbs nav viegls, arī vadīšana ne. Katra darba diena ir dažāda, kaut vai attiecībā uz apmeklētājiem un informācijas pieprasījumiem. Šonedēļ uz bibliotēku atnāca viena pamatskolniece un jautāja vai informāciju pie mums var nopirkt. Es teicu, ka informācija ir pieejama visiem bibliotēkas lasītājiem bez maksas. Pamatskolniecei drīzumā būs projektu nedēļa un būs nepieciešams sagatavot un palīdzēt atrast informāciju par noteiktu tēmu projektu nedēļas ietvaros. Viņa solīja iegriezties bibliotēkā februāra vidū un lūgt palīdzību par savu izvēlēto projekta tēmu. Regulāri notiek pasākumi un izstādes. 2012. gada janvāra mēnesī notika literatūras izstāde – Peldēšana – aktīvais un veselīgais sporta dzīves veids”.Izstāde veltīta jaunatklātajam Liepājas Olimpiskā centra peldbaseinam, un tajā iekļautas grāmatas par peldēšanu, SPA procedūrām un pirts tradīcijām. Notiek atbilstošas literatūras atlase 2012. gada februāra mēneša literatūras izstādei, kura tiks veltīta Zigfrīdam Annai Meierovicam – 125”.

Vadītājam ir jāmāk radoši domāt, jāspēj deleģēt pienākumus un būt ātram, darot vairākas lietas vienlaikus. Par labu vadītāju nekļūst uzreiz, tas notiek pakāpeniski pilnveidojoties, darot un mācoties no kļūdām.

Paldies lasītāj, ka pacietīgi iepazinies ar manis iesāktā darba pieredzes gaitām un domām! Pagaidām uzredzēšanos!

Foto: Artūrs Kokorēvičs


Raksts tapis projekta “Bibliotēkas diena dzīvē” 8. kārtas ietvaros, kura
norit no 2012. gada 30. janvāra līdz 5. februārim.

Projekta oficiālais vikijs
Projekta Facebook oficiālā vietne
Projekta autores Bobijas Ņūmenas emuārs
Projekta apraksts latviešu valodā


Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

3 thoughts on “Artūra diena bibliotēkā

  1. CC, protams, pastāv un esam tā atbalstītāji. Šī sistēma jau ir ieviesta gan attiecībā uz LBB JSS attēliem, gan prezentācijām Flickr un Slideshare kontos.
   Ar emuāru ir tā, ka esam pārejas procesā. Dubultie (c) apzīmē dažādas tiesības. Emuārā tās aizsargā vispārējo informāciju. Taču katram autoram individuāli dodam iespēju lemt par tiesībām izmantot viņa radīto darbu (kas ir sevišķi svarīgi mūsu viesautoriem).
   Uz CC emuārā plānots pāriet pēc laika. Kādā autortiesību diskusijā tika minēts, ka šobrīd notiek jaunāko tiesību tulkošana latviski, kā rezultātu vēlamies sagaidīt. Tas palīdzētu ne tikai mums, bet arī citiem – potenciālajiem satura lietotājiem, saprast, ko nozīmē attiecīgie norādījumi. Arī savā starpā aktīvi diskutējam par iespējamām licencēm attiecībā uz rakstiem – kā kolektīvam mums ir svarīgi panākt vienošanos.

  2. Pieņemu, ka runa ir par iespēju rakstus brīvi pārpublicēt arī citos resursos. Kad runājam par autortiesību jautājumu, varam arī nonākt pie staigāšanas pa plānu ledu. Mūsu emuārs ir pārejas posmā un mēs pieejam šim jautājumam ar lielu atbildību un no dažādiem aspektiem:

   1) autoram ir tiesības noteikt, kur viņa darbs tiks publicēts (tas neizskauž iespēju izmantot rakstu fragmentus, dodot pienācīgu atsauci);

   2) ir jāņem vērā arī rakstā izmantoto resursu (piemēram, attēlu) autoru blakustiesības – piemēram, mēs varam piešķirt visiem rakstiem CC izmantošanas tiesības, bet ko darīt ar rakstiem, kuros publicētas fotogrāfijas, kuru autors ir devis atļauju fotogrāfiju izmantošanai tieši mūsu emuārā?

   Pagājušā gada nogalē uzsākām mērķtiecīgu CC attēlu izmantošanas politiku (pašlaik arī rakstu instrukciju mūsu emuāra autoriem, kur tos atrast, kā noteikt to izmantošanas tiesības, kā atsaukties uz autoru). Gadījumos, kad rakstā izmantoti ar autortiesībām aizsargāti attēli, mēs saskaņojam šo attēlu izmantošanas iespēju.

   Vislielākais darbs vēl priekšā – esmu saskārusies ar cilvēkiem, kuri uzskata, ja attēls vai informācija ir internetā, tad to var izmantot brīvi. Vēl smagāks ir gadījums, ka attēls tiek vienkārši nokopēts bez jebkādas norādes uz tā izcelsmi, nerunājot nemaz par norādi uz attēla autoru. Ir jāizglīto sabiedrība, ir jāizglīto blogeri un ir noteikti jāpāriet uz brīvu informācijas izmantošanas politiku.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s