Posted in Bibliotēkas Latvijā

Publicitātes veicināšana mazā pašvaldības bibliotēkā

© Ieva Mūrniece, 2012 | speciāli LBB JSS

Sākšu ar to, ka ir dzirdēts, ka tieši viena, divu darbinieku bibliotēku speciālistiem ir problēmas ar savas bibliotēkas popularizēšanu un lasītāju piesaisti. Arī man, atnākot strādāt uz Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēku, bija pārsteigums, redzot tās darba formas, ar kādām tiek strādāts šajos procesos. Liela pateicība jāsaka bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei! Tieši tāpēc, ka viņa jau sākotnēji izmanto paņēmienu, kurā katrs no bibliotēkas lietotājiem ir svarīgs, ir izveidojusies savdabīga bibliotēkas draugu grupa, uz kuriem allaž var paļauties.

Ulbrokas bibliotēkas draugi
Ziemassvētku radošajā darbnīcā

Astoņu gadu laikā, kopš strādāju šajā bibliotēkā, ir izdevies novērot tendenci, ka bibliotēkas lietotāji vairs nav “ar varu jāvelk” uz bibliotēkas pasākumiem. Arī atsaucība no novada pašvaldības ir jūtami augusi. Mēģināšu ieskicēt tās darba formas, ar kādām strādājam mēs.

“Galdiņ, klājies” princips lietotāju ievilināšanai bibliotēkā

Nedaudz pastāstīšu par pašu sākumu. Kā jau minēju, katrs no bibliotēkas apmeklētājiem ir nozīmīgs, tālab arī ikdienā pret viņu jāvēršas gandrīz kā pret VIP (Very Important Person), neatkarīgi no viņa nodarbošanās un sociālā stāvokļa kopumā. Mums taču katram patīk justies īpašam, vai ne? Un ne tik bieži mēs šo attieksmi saņemam, nerunājot nemaz par elementāru pieklājību, kas laikam latviešiem nav īpaši raksturīga. Tāpēc pirmais noteikums – smaids un pieklājība pret ik vienu, kurš ienāk bibliotēkā (pat ja cilvēks kā personība jau sākotnēji neliekas simpātisks). Vispirms, apzinot, kādu informāciju lietotājs vēlas saņemt, mēs vadījāmies pēc “galdiņ, klājies” principa, kad ikviens avots tika atšķirts vajadzīgajā lappusē un vēl norādīta rindkopa, kur atrodas viņam nepieciešamā informācija. Ja tā bija datu bāze, piemēram, tolaik abonētā, tagad gan neatceros, vai tā bija pieejama bez maksas, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), tad nepieciešamo likumu, papildinājumus un noteikumus meklēja bibliotekārs. Arī cita tīmekļa informācijas atrašana bija bibliotekāra rokās. Pat ja nebija īpaši daudz ziņu par konkrēto tematu, meklējām informācijas kriksīšus un likām kopā. Tādejādi dažkārt lietotājam atlika vien izveidot darba titullapu un viss – gatavs! Atzīšu gan, ka šāda attieksme varētu noderēt tikai pašā sākumā, kamēr bibliotekārs ir samērā brīvs, ja savu rindu negaida cits lietotājs. Šāda apkalpošanas politika droši vien īstenojama, ja bibliotēkā strādā vismaz divi bibliotēkas darbinieki.

Stopiņu novada bibliotēku kolektīvs
Salaspils novada bibliotēkā

Atgādiniet par sevi un aiciniet uz pasākumiem

Ļoti liela nozīme ir bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. Arī tiem jāpievēršas no visas sirds un dvēseles. Pirmkārt, jau vismaz pāris nedēļas (ja ne visu mēnesi) iepriekš verbāli informējiet tos cilvēkus, kurus vēlētos redzēt savā pasākumā. Nebaidieties riskēt un aicināt ciemos ne tikai bibliotēkas ilglaicīgus lietotājus, bet arī tos, kas bibliotēkā pierakstījušies nesen. Šādā veidā jau iepriekš tiks izplatītas ziņas par bibliotēkas pasākumu un varbūt tās atvilinās pie Jums ciemos kādu jaunu lasītāju. Bet visefektīgākā metode, kas aizvien labi nostrādā mūsu bibliotēka, ir īpašs ielūgums Ļ. cien./A. god. Vārds, Uzvārds. Arī pie paša ielūguma noformējuma jāpiestrādā. Kas attiecas uz tekstuālo daļu – vēlams ievietot informāciju, kad un kur pasākums notiks un ļoti svarīgi – neliels tekstiņš par to KAS notiks. Ja ieplānotais pasākums ir izstāde, tad, protams, jāpiestrādā arī pie tās temata, nebaidoties nedaudz novirzīties no tā un izstādē ievietot kaut ko, kas varētu saistīt konkrēta lasītāja/-ju interesi, jo ikkatrs ir svarīgs. Varbūt īpaši varat piestrādāt pie ielūgumiem, kuri tieši no Jūsu rokām tiks nodoti, naudas devējiem un visādi citādi atbalstītājiem – novada Domes darbiniekiem. Jā, varbūt ir pašvaldības, kur sākotnēji uz pasākumu neatnāks neviens darbinieks, bet esat neatlaidīgi – ja vien Domes darbinieks nav pārāk aizņemts – aiciniet arī “mutiski” un stāstiet vēlreiz, kas, kur, kāpēc notiks un kādus spēkus un cik daudz laika esat tajā ieguldījuši. Tas pats attiecas arī uz sadarbību ar jaunajiem bibliotēkas lietotājiem. Arī tad, kad cilvēki uz pasākumu jau ieradušies – vismaz pašā sākumā stāstiet vēlreiz, jo ikdienas steigā ikviens no mums steidz aizmirst it kā nesvarīgo. Neesiet kautrīgi, nebaidieties atkārtot! Pašā noslēgumā, neaizmirstiet izveidot skaistus, košus plakātus un izvietot tos kā pie afišu stabiem, tā arī Domes telpās, vietējās skolās un bērnudārzos, kā arī citās publiskās iestādēs! Varbūt tie paši par sevi uzreiz nepiesaistīs jaunus apmeklētājus, bet dos ziņu – “Mēs esam un mēs darām!”

Ulbrokas bibliotēkas abonements, foto I.Mūrniece

Organizējiet ikgadējus pasākumus

Bet visvisiecienītākie Ulbrokas bibliotēkā ir ikgadējie pasākumi. Jo īpaši – vasaras ceļojums pa vietām, kas saistītas ar rakstniekiem, vēstures un kultūras notikumiem. Šis ir pasākums, kas jo īpaši piesaista jaunus bibliotēkas lietotājus un rada saikni starp jau esošajiem un šiem jaunajiem lietotājiem. Gandrīz vienmēr šajā ekskursijā ar mums brauc kāds vai kādi, kas vispār bibliotēkas telpas nav redzējuši, bet pēc tam pievienojas lasītāju pulciņam. Cilvēki vienmēr tiecas satikties ar jauniegūtām paziņām neformālā atmosfērā, kādu rada šie ceļojumi. Arī uz šo pasākumu aiciniet Domes darbiniekus, tikai šoreiz atcerieties, ka arī viņi ir cilvēki un dodas kā iegūt jaunas zināšanas, tā – atpūsties! Toties tas radīs jaunu saikni starp Jums un vadību. Tā tuvinās arī pašvaldību un tās iedzīvotājus. Vēl viens ieteikums, dodoties ceļā atkal padariet cilvēkus īpašus – iedalot viņiem “pienākumus”. Piemēram – “fotomeistars”, “dakterītis” un citus. Sākotnēji šīs ekskursijas bijām nosaukuši par “Vasaras ceļojumiem vecmāmiņām, vectētiņiem un bērniem”, bet nu tajās dodas dažādas bibliotēkas lietotāju grupas. Pat tad, ja, saskaitot izdevumus, šī ekskursija iznāk visai padārga.

Ulbrokas bibliotēkas lietotāji ekskursijā pa Kurzemi 2009. gada vasaras Saulgriežos,
foto I.Mūrniece

Ik gadus kā pavasaros, tā rudeņos dodamies arī “teātra braucienos”. Arī tie piesaista jaunus lietotājus un rada saikni to starpā. Kopīgi apmeklējam kā Rīgas teātrus, tā dodamies uz Liepāju un Valmieru. Tādejādi prieks redzēt “savējos” ir arī tajos bibliotēkas pasākumos, kuri saistīti ar literatūras izdošanu un rakstniecību. Sadarbojamies gan ar pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte”, gan, pateicoties Eiropas Savienības projektam “Grāmata ir mūsu draugs – pieaugušo un skolēnu lasīšanas izglītības un prasmju attīstīšana” (A book is our friend – developing reading education between adults and students), esam satuvinājušies ar Ulbrokas vidusskolas kolektīva pārstāvjiem. Pateicoties kontaktiem ar šīm izglītības iestādēm, mazie bērni ik pavasari iepazīstas ar to, kā darbojas bibliotēka, un apgūst datora darbības pamatprincipus (Word, filmiņas, izglītojošas spēles). 2011. gadā E-prasmju nedēļas ietvaros, mazos iepazīstinājām arī ar to, kas ir E-grāmata, I-pods un I-pads. Jāpiebilst vien, ka bibliotēkas īpašumā šāda tehnika pagaidām nav pieejama. Savukārt nu jau pagājušā gada pēdējais ar grāmatām saistītais pasākums notika jau minētā Eiropas Savienības projekta ietvaros un tā nosaukums bija “Ēdamās grāmatas jeb “Books2eat” festivāls Ulbrokas bibliotēkā”, kas savā starpā vienoja vairāku Ulbrokas vidusskolas klašu pārstāvjus.

Ulbrokas vidusskolas un Ulbrokas bibliotēkas kopīgi organizētais pasākums “Books2eat”, foto I.Mūrniece

Nepieciešama dažādība

Vēl viens aspekts, kas bibliotēkai piesaista lietotājus ir vieta, kur pasākums tiek organizēts. Protams, kā vasaras ekskursijas, tā braucieni uz teātriem arī nodrošina šo dažādību, taču sadarbojoties ar vietējo kafejnīcu “Pie kamīna”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības tehnikas Zinātnisko institūtu un Ulbrokas Kultūras namu, esam izmantojuši arī šo iestāžu telpas, radot dažādību vides izvēlē, kas arī ir viens no aspektiem, kā piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus.

Ieskatam Ulbrokas bibliotēkas video no 2007. gada notikumiem:

Ar mūsu bibliotēkas pasākumu dažādību varat iepazīties Stopiņu novada tīmekļa vietnē, savukārt bibliotēkas fotogrāfiju galerijas atrodamas šeit. Mūs var atrast arī mikroblogošanas tīklā Twitter.

Veiksmīgu sadarbību Jaunajā gadā!

Ieva Mūrniece
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas
sistēmbibliotekāre

Fotogrāfijas no Ulbrokas bibliotēkas un
Ievas Mūrnieces personīgā arhīva 

Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

8 thoughts on “Publicitātes veicināšana mazā pašvaldības bibliotēkā

 1. Mani arī iepriecināja šis raksts. Ko tik visu bibliotekāri nedara savu lietotāju, lasītāju, apmeklētāju, … labā. Redzams, ka bibliotēkāri mīl savu darbu un strādā no sirds un dvēseles. Es cenšos tā pat 🙂 Zinu, ka arī Pūres bibliotēka arī saviem lasītājiem organizē ekskursijas, izbraukumus.

  Raksti jau derētu, bet tam vajag laiku, lai smuki uzrakstītu 🙂

 2. Sirsnīga attieksme pret katru ir pāri visam. Rundāles novads otro gadu rīkos labāko bērnu-lasītāju ekskursiju pa Latviju. Bijām Sabiles novadā un šogad brauksim uz Rīgas lidostu un dzīvnieku patversmi. Jaunu lasītāju pieplūdums nebija un lasītprieku sevišķi nevairoja, bet, kad nāks tuvāk dalībnieku izvirzīšana, tad tik būs cīņa:)
  Ļoti apsveicama šāda pieredzes apmaiņa un tādiem rakstiem būtu jābūt Bibliotēku pasaulē un mājas lapā biblioteka.lv, lai visiem kolēģiem būtu ko lasīt!

  1. Jā, šādi pozitīvi piemēri iederētos arī Bibliotēku Pasaulē. Žurnāla redaktore Jana Dreimane kādu laiku atpakaļ ir aicinājusi nozares profesionāļus iesniegt rakstus par aktuāliem nozares jautājumiem. Savus piedāvājumus var sūtīt viņai uz e-pastu: jana.dreimane@lnb.lv

   Kas attiecas uz Bibliotēku portālu, tur katrai bibliotēkai pašai ir iespēja reģistrēties un izveidot savas bibliotēkas lapu, pievienot rakstus, fotogrāfijas, video. Es gribēju izveidot arī JSS profilu, taču pagaidām tā iespēja ir tikai bibliotēkām, ar laiku varēšot reģistrēties bibliotekārās organizācijas.

   Gribēju vēl piebilst, ka bloga vide ļauj nedaudz atraisīties un brīvākā formā izpausties – gan rakstu ziņā, gan arī ir patīkami saņemt atgriezenisko saiti no lasītāja. 😉

 3. Es teiktu, ka Ulbrokas bibliotēka ir bibliotēka ar attieksmi. Man ir jautājums, pēc cik ilga laika bibliotēkas lietotāji, kuri ir izbaudījuši “galdiņ, klājies” principu, paši sāk apgūst informācijas meklēšanas un atlases prasmes? Vai viņi ir kā īpaši jāmudina vai arī paši jautā, lai iemāca?

  1. Diemžēl tie, kas visu informācijas meklēšanas un atlasīšanas darbu, un dažkārt arī pašu referātu, kursa darbu noformēšanu uzticējuši bibliotekāriem, pa lielākai daļai šajā ziņā arī neko neiemācās. Ir bijis, ka esmu sēdējusi bibliotēkā līdz 22.30, kamēr izmēros palielais bakalaura darbs pārvēršās no Word uz PDF. Bet cilvēks, kam tas vajadzīgs aiziet mājās vēl pirms manis. TOMĒR prieks par to, ka ar katru gadu nāk aizvien zinošāki lietotāji!

  1. Paldies! Šīs ekskursijas ne tikai vieno jau esošos bibliotēkas lietotājus, bet ieaicina bibliotēkā arī tos, kas līdz šim nav zinājuši, kur bibliotēka atrodas. Gadās arī tā.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s