Ierakstīts Jaunie speciālisti pasaulē

Vasaras skola Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem

© Anca Rapeanu & Cristina Vaileanu, 2011 speciāli LBB JSS

© Dace Ūdre, tulkojums, 2011

Vasaras skola Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem ir apvienota Starptautiskās pētniecības un apmaiņas pārvaldes (International Research and Exchanges Board, IREX) un Bibliotekāru un publisko bibliotēku nacionālās biedrības Rumānijā (National Association of Librarians and Public Libraries in Romania, ANBPR) iniciatīva, kura finansēta Biblionet programmas ietvaros. 2010. gadā tika organizēta pirmā vasaras skola, bet šogad – nu jau otrā.

Rumānijas jaunie bibliotekāri, foto TIBRO (Tineri bibliotecari din România)

Creative Commons License

Vasaras skolas mērķis ir identificēt Rumānijas publisko bibliotēku jaunos bibliotekārus, kuri ir nodevušies savai profesijai, un veicināt viņu iesaistīšanos modernas publisko bibliotēku sistēmas attīstīšanā Rumānijā. Tika izvirzīti trīs uzdevumi:

 • veicināt proaktīvu un inovatīvu jauno speciālistu iniciatīvu publiskajās bibliotēkās;
 • veicināt jauno speciālistu aktivitāti profesionālajās biedrībās;
 • radīt jaunajiem speciālistiem piemērotu vidi kontaktu dibināšanai un ideju apmaiņai, jauninājumiem un sadarbībai.

Kamēr bibliotēkas visā pasaulē ir jau sevi pārveidojušas, daudzas bibliotēkas Rumānijā tikai tagad ir uzsākušas šo ceļu. Vēl nesasniegts mērķis ir sadarbības veidošana bibliotēku speciālistu vidū. Jaunie speciālisti, kuri apguvuši bibliotēku un informācijas zinātni pēc novecojušas studiju programmas un ir bruņoti ar nelielu praktisku pieredzi, ienāk hierarhiskā un samērā konservatīvā organizāciju vidē, kur eksperimentēšana ir reti sastopama un paaugstinājums darbā ir grūti iegūstams. Rezultātā šī debija var pārtapt motivācijas zaudēšanā un izvēlētās profesijas nomaiņā.

Nav viegli būt par bibliotekāru Rumānijā. It sevišķi, ja tu strādā publiskajā bibliotēkā un ja esi garā un miesā jauns! Publiskās bibliotēkas Rumānijā sastop daudz izaicinājumu: piemērotu ēku trūkums, likumdošana dažkārt ir kā slogs, pretestība jaunajām tehnoloģijām un inovācijām, kas pietuvojas bibliotekāriem. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Būtiskākais izaicinājums ir saistīts ar hierarhisko un konservatīvo organizāciju vidi un tās pretestību izmaiņām. Ņemot vērā iepriekš minētos izaicinājumus, varat iedomāties cik gan grūti jaunajam bibliotekāriem (un ne tikai viņiem!) ir ienākt profesijā. Jaunajam speciālistam būt par bibliotekāru ir sarežģīti ne tikai dēļ izaicinājumiem, kas galvenokārt saistīti ar viņa paša mentalitāti (prāta spējām, intelektu), bet arī saistībā ar kolektīvo uztveri. Viņam ir jāpārvar savu nedrošību attiecībā uz savām profesionālajām spējām, un tad jāmēģina pakāpeniski attīstīties caur profesionālo tālākizglītību.

Lūk piemērs tam, kāda ir jaunā bibliotekāra dzīve Rumānijā: “Tev nav pieredzes, lai man norādītu, kā rīkoties!” vai “Tu esi pārāk jauns, lai vispār ko zinātu!” Ko lai jaunais entuziastiskais bibliotekārs dara, kad sastopas ar šādu attieksmi? Vai mainīt savu izvēlēto profesiju? Taču mēs nevēlamies, lai tas notiktu, tāpēc mēs rūpējamies par jaunajiem bibliotekāriem un ticam viņu spējām. Jauna domāšana sniedz jaunas perspektīvas, jaunu sākumu!

Mūsdienu tehnoloģijas strauji pārveido apkārtējo vidi. Un tas sagādā grūtības bibliotēkām, kuras nevēlas pieņemt darbā jaunos bibliotekārus, vai arī neļauj viņiem izpausties. Jaunie bibliotekāri ir dedzīgi, ar lielu vēlmi realizēt jaunas lietas, pētīt un ir viegli motivējami un parasti viņi ir digitālo jautājumu lietpratēji.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.197760826957356.51425.100001703198200&type=3
Vasaras skolas Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem 2011

Vasaras skolas galerija apskatāma Rumānijas jauno bibliotekāru Facebook profilā

Ņemot vērā, ka profesionālās tālākizglītības iespējas un sadarbība ar nozares speciālistiem ir ļoti nepieciešama stiprai bibliotēkas sistēmai, IREX kopā ar ANBPR 2010. gadā Biblionet programmas ietvaros aizsāka Vasaras skolu jaunajiem speciālistiem, kas paredzēja uzņēmīgu jauno bibliotekāru atlasi, balstoties uz viņu projektu pieteikumiem. Jāatzīmē, ka visiem projektiem bija jābūt pašpietiekamiem, tas ir, tādiem, kurus jaunie speciālisti varētu realizēt ar viņiem pieejamiem līdzekļiem. Kā jau tika minēts iepriekš, Vasaras skolas mērķis bija identificēt nozarē iesaistījušos jaunos bibliotekārus un veicināt viņu līdzdalību publisko bibliotēku sistēmas attīstībā, tādējādi ieguldot jaunas, prasmīgas, zinošas, spējīgas un kopā darboties gribošas bibliotekāru paaudzes izaugsmē. Mēs sagaidījām, ka dalībnieki paaugstinās savas spējas atbalstīt un nostiprināt sadarbību, dodot ieguldījumu savas karjeras un līdz ar to arī bibliotēku sistēmas attīstībā.

Vasaras skolas modeļa raksturojoši dati:

 • dalībnieku vajadzībām tika veidotas 6 dienu apmācības;
 • pirmajā gadā tika iesaistīti 17, bet otrajā – 12 dalībnieki;
 • pēc pirmā gada tika īstenoti 15, bet pēc otrā gada tiek īstenoti 12 projekti;
 • pirmā gada budžets bija 11 tūkstoši, bet otrā gada – 9 tūkstoši ASV dolāru.

Jaunajiem bibliotekāriem mēs devās iespēju attīstīt savas profesionālās un personiskās  prasmes, lai tīklotu, paustu savu viedokli, diskutētu. Mēs devām viņiem mērķi, balsi un rīkus, ar ko sākt. Plašāka informācija pieejama referātā, kuru prezentējām 2011. gada IFLA kongresa Jauno speciālistu īpašās interešu grupas (NPSIG) sesijā.

http://conference.ifla.org/past/ifla77/97-vaileanu-en.pdf
Iepazīsties ar referāta pilno tekstu PDF formātā

Tipiskais Vasaras skolas dalībnieks ir sieviete (2011. gadā dalībnieku vidū bija tikai viens vīrietis), jaunāka par 35 gadiem, kura savā profesijā darbojas mazāk kā 10 gadus, ir dinamiska un dedzīga bibliotekāre, kurai ir daudz ideju, bet nezina, no kura gala sākt.

Jaunie bibliotekāri apguva tādus jautājumus kā bibliotēku interešu pārstāvniecība, inovācijas bibliotēkā, finansējuma piesaiste, projektu vadība u.c. Mēs apskatījām ietekmes un sabiedrības novērtēšanas paņēmienus, publisko attiecību instrumentus un efektīvas kampaņas (tai skaitā jauno mediju izmantošanu publisko attiecību aktivitātēs). Mēs arī runājām par profesionālajām biedrībām un tīklošanu ar saviem līdzgaitniekiem, kā arī par īstenojamo projektu rakstīšanu un plānošanu.

Laiks, kuru veltījām katram tematam, kā arī metodes, kuras izmantojām, bija atkarīgs no dalībnieku vajadzībām un vēlmēm. Piemēram, pirmajā gadā mēs sākām ar bibliotēku interešu pārstāvniecību un tīklošanu un noslēdzām ar konsultāciju pusi dienas garumā par projektu plānošanu; otrajā gadā, kā to bija lūguši Vasaras skolas dalībnieki, mēs akcentējām sabiedrības novērtēšanu un daudz vairāk laika veltījām praktiskam darbam projektu pārplānošanai.

Vasaras skolai mēs pieaicinājām dažādu jomu lektorus un speciālistus – publisko attiecību firmas, tautas un kopienu attīstības nevalstiskās organizācijas, bibliotekāru apmācību vadītājus un mūs. Starptautiskās pieredzes gūšanai mēs izmantojām arī Skype videokonferences iespēju. Mēs sazinājāmies ar IFLA NPSIG vadītāju Sebastianu Vilki (Sebastian Wilke), Heiki Mariomā (Heikki Marjomaa) no Bibliotēkas 10 Helsinkos, Cycling for Libraries “tēti” Masi Ojalu (Mace Ojala) un Mortenu Findstroemu (Morten Findstroem) no Kopenhāgenas Publiskās bibliotēkas.

Mēs centāmies, lai Vasaras skola būtu gan jautra, gan profesionāla, palīdzot dalībniekiem dibināt kontaktus, atslābināties, izteikt savas bailes un pārvarēt sevi. Mēs vingrinājāmies komandas veidošanā, sarežģītu uzdevumu risināšanā, pat bagātību meklēšanā. Šogad mēs pat likām viņiem uzbūvēt lidostu no lego klucīšu fragmentiņiem.


Projekta rezultāti:

 • 2010. gadā Vasaras skolā piedalījās 17 dalībnieki un kopā tika īstenoti 15 projekti;
 • Vasaras skolas dalībnieki ANBPR paspārnē aizsāka profesionāla tīkla izveidi jaunajiem bibliotekāriem, nosakot tā misiju, vīziju un mērķus;
 • Jauno bibliotekāru tīkls tika nosaukts par TIBRO (Tineri bibliotecari din România, tulk. no rumāņu valodas – Jaunie bibliotekāri Rumānijā) – viņiem ir pašiem savs emuārs un Facebook profila lapa;
 • Pieci 2010. gada Vasaras skolas dalībnieki iesaistījās nākamās Vasaras skolas organizēšanā: viņi izplatīja informāciju par šo iespēju citiem jaunajiem speciālistiem, iesaistījās dalībnieku atlases komitejas darbā, noteica dalībnieku vajadzības un izveidoja un vadīja dažas apmācību sesijas. Bez tam divi no viņiem ir padomdevēji un mentori sešiem 2011. gada Vasaras skolas “absolventiem” viņu projektu realizācijā;
 • 2011. gadā Vasaras skolā piedalījās 12 dalībnieki, pašlaik katrs no viņiem realizē savu projektu, piemēram, vidusskolas skolnieku izpratnes paaugstināšanas kampaņu par narkotisko vielu iedarbību, tiešsaistes ziņojumu apmaiņas (tērzēšanas) uzziņu pakalpojums, piekļuves nodrošināšana vietējās vēstures informācijai ģimnāziju skolnieku vajadzībām, READ kampaņas veidošana vidusskolas skolniekiem, kā arī radošās rakstīšanas, aktiermākslas un vadīšanas darbsemināru veidošana pusaudžiem.

2012. gadā mēs plānojam trešo Vasaras skolas posmu ar jauniem dalībniekiem un jauniem lektoriem. ANBPR pārvaldīs visu procesu. Un mēs ceram, ka 2010. un 2011. gada “absolventi” nestāvēs malā!

Bet tas vēl nav viss, jo mēs nekad uz Vasaras skolu neesam raudzījušies kā tikai uz “stilīgām” apmācībām. Mēs vienmēr esam to uztvēruši kā metodi, kas saved cilvēkus kopā, dod viņiem iespēju iepazīt sevi un citus, kā arī darīt lietas kopā, kļūt par nākamās bibliotekāru paaudzes balsi. Liekot viņiem pašiem realizēt projektus, izmantojot viņiem pieejamos resursus vai pašu spēkiem gūtos finansiālos līdzekļus. Veiksmīgi realizējot projektus, jaunajiem bibliotekāriem ir izdevies gūt atzinību savas vadības un kolēģu acīs. Viņi ir guvuši drosmi un vēlas iesaistīties aktivitātēs vēl! Un pats svarīgākais – nākamajā pavasarī jaunajiem speciālistiem tiks nodrošināta pašiem sava vieta Publisko bibliotēku biedrības nacionālajā konferencē. Tā būs viņu debija!

Anca Rapeanu & Cristina Vaileanu
Biblionet programma, IREX Rumānija


IREX  ir bezpeļņas organizācija Vašingtonā. 43 gadu pastāvēšanas laikā IREX ir bijusi aktīva starptautiskajā attīstībā. IREX Rumānijā īsteno piecu gadu programmu, kas nodrošina sabiedrības piekļuvi informācijai, izmantojot tehnoloģijas. Šo programmu sauc Biblionet un tā ir Bila un Melindas Geitsu Fonda Globālo bibliotēku iniciatīva.

ANBPR tika dibināta 1990. gadā, lai nodrošinātu profesionālu virzību bibliotēkām un bibliotekārajai profesijai Rumānijā. ANBPR ir vairāk kā 3 300 individuālo biedru un bibliotēku nodaļas gandrīz visos Rumānijas apgabalos. ANBPR ir uzņēmusies vadību Rumānijas bibliotekāru interešu pārstāvniecībā valsts līmenī, piedāvājot apmācības jaunās sfērās, publicējot materiālus profesionālajai pilnveidei un iestājoties par izmaiņām valsts politikā. Sākot ar 2009. gada jūliju, četru gadu laikā ANBPR saņēma finansiālu atbalstu no IREX. ANBPR, kā daļa nacionālās programmas Biblionet, kuru finansēja Bila un Melindas Geitsu Fonds, ieguva nepieciešamos finansiālos resursus un specializējās padomu sniegšanā, lai stiprinātu savas organizācijas kapacitāti.

Biblionet ir nacionāla programma, kuru Globālo bibliotēku iniciatīvas ietvaros finansē Bila un Melindas Geitsu Fonds. Tās mērķis ir palīdzēt Rumānijas publiskajām bibliotēkām kalpot sabiedrībai, izmantojot valsts līmeņa apmācību sistēmu, datorus un bezmaksas piekļuvi internetam. Sadarbojoties ar IREX, ANBPR, vietējām un valsts pašvaldībām un Rumānijas bibliotēkām, programma palīdz veicināt modernas publisko bibliotēku sistēmas attīstību Rumānijā, pakāpeniski uzlabojot Rumānijas iedzīvotāju sociālekonomiskos apstākļus. Lai sasniegtu šo mērķi, 2 000 Rumānijas publiskajās bibliotēkās tika nodrošināta brīva pieeja datoriem, kā arī, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, tika veiktas bibliotekāru apmācības jauno tehnoloģiju izmantošanā.

Autors:

LBB valdes locekle, LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Viena doma par “Vasaras skola Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.