Posted in Sevis pilnveidošana

Vieglākai saziņai – nedaudz par komunikāciju

© Elīna Sniedze, 2011

Katra mūsu ikdienas darbība ir kā uzstāšanās, arī saruna ar paziņu. Atšķirība rodas tikai mūsu domās par attiecīgās uzstāšanās nozīmīgumu, ja nepieciešams, tad arī vienkāršā sarunā varam ieturēt noteiktu stilu un būt lietišķi. Vēlos vērst jūsu uzmanību arī uz dažiem piemēriem, bet vispirms nedaudz no teorijas.

Lielāko daļu no komunikācijas jeb saziņas aizņem ķermeņa valoda – žesti, mīmika, skatiens, stāja. 93% gadījumu mēs komunicējam neverbāli, un neverbālās informācijas apmaiņa noris vairāk neapzinātā līmenī. Ārējais izskats, ķermeņa poza un žesti nodod 55% neverbālās informācijas, balss intonācija un tonis 38%, bet cilvēka teiktais tikai 7% (skat. diagrammu). (2) Savukārt verbālā informācija tiek nodota tikai apzinātā veidā. Verbāla saskarsme ir vārdiska (mutiska vai rakstiska) sazināšanās, kas ietver sevī prasmi runāt, klausīties, rakstīt un lasīt.

Diagramma – Neverbālā komunikācija

Sazinoties cilvēki izmanto ne tikai skolā iemācītās valodas, bet arī savu ķermeni un tā žestus. Cilvēka izjūtas, pirmkārt, parāda viņa sejas izteiksme un mīmika, tai seko balss intonācija un roku kustības – žesti, ķermeņa poza un gaita. Vienam žestam vai mīmikai var būt vairākas nozīmes, lai iztulkotu pareizi, ir jāņem vērā tautības, kultūras un individuālās izturēšanās veida noteiktās atšķirības. Skeptiķi uzskata, ka ķermeņa valoda ir pārlieku sarežģīta, lai uz tās novērojumu pamata izdarītu drošus secinājumus, it īpaši sabiedrībā, kurā sajaukušās daudzas rases un kultūras. Kā piemēru šim ap­galvojumam vēlos izmantot tieša acu skatiena dažādo uztveri. Daudzi eiropieši uzskatīs par meli sarunu biedru, kurš iz­vairās raudzīties acīs; daži pieņems, ka viņš ir nervozs vai nekaunīgs. Savukārt citās kultūrās tiešs acu kontakts tiek uz­skatīts par izaicinājumu, tāpēc pieklājīgs cilvēks raudzīsies sāņus, ja viņu uzrunās augstāka vai gados vecāka persona. Tātad šis ir viens no signāliem, kuru nedrīkst skaidrot vienādi visās situācijās. (1) Izņēmumi ir ikvienam likumam. Tāpēc uzskatu, ka jā­strādā un jāveido sava izpratne par ķermeņa valodas signā­liem, nežēlojot pūles. Lai iemācītos lasīt mīmiku un žestus, jāklausās ar acīm.

http://www.motivationaltraining.com/articles/body-language/bl7%20.htm
1. att. – Piemērs slēgtajai pozai: sakrustotas rokas

Svarīgākais ikdienas sarunā ar cilvēku ir nenoslēgties sevī, lietot atvērtos žestus, lai citiem būtu vēlme ar jums komunicēt. Piemēram, nekrustojiet rokas (skat. 1. attēlu) un kājas, iespējams jūsu ķermenis šādā veidā aizsargājas, bet līdz ar to tiek atgrūsta jebkāda veida informācija, ko citi vēlas jums nodot. Kā arī sarunas biedram būs neērti uzsākt sarunu ar personu, kas nešķiet ieinteresēta klausīties un izskatās aizņemta ar privātajām darīšanām.

http://www.celebritynetworth.com/articles/how-much-does/librarian-salary/
2. att. – Labs piemērs atvērtajai pozai un acu kontaktam

Ļoti svarīgi ir veidot acu kontaktu ar cilvēku, tas ieviesīs uzticību, liecinās, ka esiet ieinteresēts sarunā. Turklāt ļoti svarīgi smaidīt, jo tas padara atmosfēru vieglāku un ne tik profesionālu, kā arī uzlabo garastāvokli (skat. 2. attēlu).

Neiestudēsim kustības, izturēsimies brīvi un dabiski, tad mūsu neverbālā komunikācija radīs lielāku pārliecību. Mēs vairāk ticam redzamajam, nevis tam, ko dzirdam.

Izmantotie avoti:

  1. Denijs, R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. 124 lpp. ISBN 9984-23-050-3.
  2. Mehrabian, AlbertSilent Messages : Implicit Communication of Emotions and Attitudes (2nd ed.). Belmont, CA : Wadsworth, 1981. p.77. ISBN 0-534-00910-7.

Attēli:

  1. Attēls ņemts no Motivationaltraining.com
  2. Attēls ņemts no Celebritynetworth.com
Advertisements

Autors:

LBB JSS vadītāja

2 thoughts on “Vieglākai saziņai – nedaudz par komunikāciju

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s