Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Iz konferences apcirkņiem jeb bibliotēkas – tagad, kopā ar sabiedrību, par bērniem

© Ilze Rozentāle, 2011

16. novembrī man bija iespēja piedalīties Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 11. konferencē Bibliotēkas – tagad, kopā ar sabiedrību, par bērniem, ko organizēja Cēsu Centrālā bibliotēka un tās Bērnu literatūras nodaļa. Bija ārkārtīgi interesanti būt vienam no līdzdalībniekiem brīdī, kad bibliotekāri lepni par paveikto dalījās savā pieredzē – prezentēja realizētos lasīšanas veicināšanas pasākumus bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Lai arī šī sadaļa konferencē bija pēdējā un, manuprāt, iedvesmojošākā, kamēr “iedvesma” vēl dzīva, vēlos “padot” tālāk idejas, kuras mani uzrunāja un iespējams kādam tās būs noderīgas!

Konferences lektori, no kreisās Silvija Tretjakova, Alberts Rokpelnis, Visvaldis Valtenbergs, Daiga Rokpelne, Baiba Āboliņa

Madonas novada bibliotēka katru gadu jūnijā organizē plašus svētkus visiem saviem lasītājiem, kas ietver pasākumus un radošās darbnīcas brīvā dabā, piemēram, šogad tēma bija “Zaļo ideju laboratorija”, kurā bija iespējams iesaistīties radošajās darbnīcās – “Zemes dzīļu bagātības”, “Pie zāļu sieviņas”, “Stiprais, veiklais, drosmīgais”, “Mana Madona pēc 15 gadiem” u.c.

Savukārt Valkā tika īstenota ideja par Rīgas ielas svētkiem, kuros iesaistīti tika šajā ielā atrodošos iestāžu un institūciju darbinieki, kuru uzdevums bija itin vienkāršs – pasakas priekšā lasīšana. Viņu vidū bija arī Valkas novada domes priekšsēdētājs un citi darbinieki. Kāds cits saistošs pasākums rosināja bērnus lasīt spoku stāstus un nobeigumā meklēt kādu īpašu spoku bibliotēkā, izmantojot izlasītās gudrības, kabatas lukturīti un piparmētru konfekti!

Limbažu Bērnu bibliotēka īstenoja fotoakciju “Lasīt var visur!”, kuras laikā iesūtītās fotogrāfijas apliecināja, ka lasīt var ne tikai dažādās vietās, bet lasīt var arī dažāda veida literatūru. Otrs vērienīgs lasīšanas veicināšanas pasākums bija pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem – “Bibliomobīlis” – ceļojoša grāmatu kaste, kurā atrodamās grāmatas varēja lasīt visi kopā vai katrs individuāli un pārrunāt izlasīto.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas pieeja ir interesanti tēli, kas vada pasākumus – Dzejoļa jaunskungs, kurš prot skolot dzejoļus, un Bibliotēkas pele, kura pārzina bibliotēku labāk pat par bibliotekāriem. Bibliotēku nedēļā īpaši pasākumi par un ap lasīšanu un informāciju bija paslēpti zem nosaukuma “Bibliotēku olimpiskās spēles”, bērni esot ar interesi iesaistījušies jautājuma “Kādas grāmatas varonis esmu?” izzināšanā un iesaistoties lasītprasmi veicinošajā programmā “Grāmata ir dzīva, atver to…”.

Valmieras integrētā bibliotēka organizē ģimeņu rītus bibliotēkā un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem veidotus ar grāmatām un lasīšanu saistītus tematiskos rītus – “Izlasi grāmatu, uzzini atbildi!”, “Apceļo pasauli” u.c.

Priekšā lasīšanas maratons tika organizēts Cēsīs, iesaistot sākumskolas skolēnus, veicinot viņu prasmi lasīt skaļi un izteiksmīgi, kā arī rakstīt vēstules, šoreiz Jura Zvirgzdiņa tēlam Tobiasam.

Prieks apzināties, ka tik daudzās bibliotēkās strādā radoši bibliotekāri, kuri ārpus ikgadējiem pasākumiem – bibliotēku nedēļa, grāmatu svētki, bibliotēkas dzimšanas diena, dzejas dienas u.c. – domā un realizē lielākus vai mazākus projektus, lai parādītu bibliotēkas dzīļu daudzveidību un ieinteresētu mazos lasītājus, tādējādi ieliekot pamatus lasītpriekam visa mūža garumā un plašumā.

Savukārt konferences pirmajā daļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja un Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova iepazīstināja ar dažādām nākotnes bibliotēkas bērniem vīzijām un idejām par Bērnu literatūras centra telpu iekārtojumu Gaismas pilī un pakalpojumiem, tostarp muzejpedagoģijas programmu izmantošanu sadarbībā ar Grāmatniecības muzeju (kaligrāfijas skola, vēsturiskā lasīšana, grāmatu skulptūras, burtu šriftu spēles), rakstnieku sadarbības ar skolām organizēšana u.c. Uzsvērta tika doma par bibliotēkas tuvošanos mazajiem lasītājiem ikdienā un lasīšanas veicināšanas pasākumu nozīmīgumu gan bērniem un pusaudžiem, kas jau tiek īstenoti, gan arī pieaugušajiem.

Bibliotēku darbības stratēģijas izstrādei noderīga bija Vidzemes augstskolas docenta Visvalža Valtenberga 2011. gada vasarā veiktā pētījuma par Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijiem rezultātu prezentācija. Optimālais scenārijs ietver iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanu, tehnoloģiju un zināšanu ekonomikas attīstību, finanšu tirgus nestabilitāti un klimata izmaiņas. Tomēr ikdienā un profesionālajā darbībā bibliotēkas var pielāgoties un līdzsvarot teritoriālo kapitālu, specializējoties un veicinot sadarbību, piesaistot finansējumu.

Sabiedrības iesaistīšanās bibliotēkā iespējama arī ar brīvprātīgā darba starpniecību, par pieredzi jau realizētos projektos dalījās Valmieras integrētās bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, savukārt par vēl neizmantotām iespējām Cēsu novadā stāstīja Cēsu Pieaugušo izglītības centra speciāliste Baiba Āboliņa. Bērnu bibliotēkām nepieciešams izstrādāt brīvprātīgo piesaistes sistēmu, kas ietvertu sagatavotu darba programmu, kurā nav iekļauta tikai grāmatu pārvietošana no viena plauktā citā, bet arī izglītojošu pasākumu organizēšana, apmācības datortehnoloģiju izmantošanā, tematisko materiālu sagatavošanā utt. (vēl nepieciešamas idejas!).

Visgaidītākais konferences viesis bija Alberts Rokpelnis, Rīgas Centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiālbibliotēkas bibliotekārs, kurš dalījās savā pieredzē un sajūtās, pārdomās par vīrieti bibliotēkā, akcentējot vīrieša tēla nepieciešamību bibliotēkā, kas parādītu pilnvērtīgu sabiedrības modeli ar abu dzimumu līdzdalību, tāpat viņš norādīja uz bibliotēkas izmantošanas atšķirībām: bērni to izmantojot kā tikšanās vietu, savukārt pieaugušie – kā informācijas centru.

Konferences lektori ar dalībnieku

Atziņa – lai arī bibliotēka tiek uzskatīta tikai par kultūras iestādi, tomēr tās kapacitāte ir daudz lielāka, tikai nepieciešama mērķtiecīga darbība un uzdrīkstēšanās, lai sabiedrība saskatītu bibliotēku kā vietējās kopienas kultūras, izglītības, sociālo un informācijas centru, kas sniedz labumu ikvienam indivīdam un kopienai kopumā. Pozitīvas pārmaiņas jau notiek!

Fotogrāfijas no Cēsu Centrālās bibliotēkas krājumiem.

One thought on “Iz konferences apcirkņiem jeb bibliotēkas – tagad, kopā ar sabiedrību, par bērniem

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s