Posted in Vispārīgi raksti

Jauni pasākumu cikli LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā

© Anda Saldovere, 2011 | speciāli LBB JSS

Lai rosinātu saskarsmi un radošas neformālas diskusijas profesionālajā vidē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas speciālisti ar 2011. gadu uzsākuši divus jaunus tematiskus izstāžu un diskusiju ciklus – “Ko lasa bibliotēku nozares speciālisti” un “Maģistru lasījumi”.

Uz diskusijām par lasīšanu iecerēts aicināt bijušos un praktizējošos bibliotēku, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes nozaru speciālistus – gan praktiķus, gan teorētiķus: agrāko gadu un tagadējos bibliotēku darbiniekus, Latvijas Universitātes (LU) lektorus un citus interesantus cilvēkus, lai kopīgi ar pasākuma viesiem pie tējas tases parunātu par lasīšanas un grāmatu lomu viņu un arī mūsu visu dzīvē. Jo izlasītais – tā ir ne vien katra individuāla neatņemama garīgā bagātība; tas, ko izlasām, veido mūs katru kā personību, un, beigu beigās – tā ir arī sava veida laikmeta liecība.

Jau maijā notika pirmais pasākums – pēcpusdiena ar nosaukumu “Dzīvo, lasi, ceļo” – tikšanās un saruna ar Silviju Liniņu – LNB darbinieci ar vairāk nekā 55 gadu darba stāžu, bijušo LU lektori, ilggadēju Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāju, Latvijas Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāti, spilgtu, erudītu un neatkārtojamu personību.

Silvija Liniņa (vidū), pasākuma organizētājas Anda Saldovere (no kreisās) un Inta Dubovska, foto Evija Vjatere

Otrais pasākums notika oktobrī, šajā reizē lasītavā tika uzņemtas divas viešņas – LNB bijušās darbinieces Silvija Sardiko un Ingrīda Kalinka, un diskusijas nosaukums bija Lasītājs un sociologs: vienojošais un atšķirīgais viedokļos par grāmatu.

No kreisās: Ingrīda Kalinka un Silvija Sardiko, foto Anda Saldovere

Abi minētie pasākumi notika nepiespiestā, mājīgā gaisotnē, tika runāts ne vien par lasīšanu, bet arī par socioloģiju un citām saistītām tēmām. Pasākuma dalībnieki bija bijušie un tagadējie kolēģi – LNB un citu bibliotēku darbinieki, citi interesenti. Pēcpusdienas apmeklētāju viennozīmīgs viedoklis – žēl par katru, kurš bija iecerējis, bet dažādu iemeslu dēļ uz tikšanos tomēr neieradās – viņi šoreiz bija zaudētāji.

Oktobrī uzsākts arī cits tematisku pasākumu – diskusiju cikls “Maģistru lasījumi”.

Lai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem bibliotēkzinātnes nozarē, kā arī lai rosinātu bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes specialitātes pirmo kursu studentus izvēlēties piemērotākās tēmas saviem studiju darbiem, bakalauru un maģistru darbiem, jaunie, LU jau absolvējušie maģistri tiks aicināti dalīties pieredzē, kā tapis viņu maģistra darbs, kādas problēmas aktualizējušās darba rakstīšanas gaitā, cik noderīgs nozares pētniecībai un studijām bijis Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavasprofesionālais atbalsts utt.

Cikla pirmajā pasākumā oktobra nogalē lasītavā viesojās LNB Letonikas nodaļas galvenā bibliotekāre, LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2011. gada maģistrante Kristīne Zaļuma. Kristīnes maģistra darbs “Izdevumi par Latvijas muižām un pilīm no pirmsākumiem līdz mūsdienām: grāmatniecības aspekts” tapis ciešā sadarbībā ar Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavu un citām LNB nodaļām. Autores pētījuma tēmu raksturo grāmatzinātniskā, kultūrvēsturiskā, kā arī bibliogrāfiskā aktualitāte. Grāmatzinātnes aspektā tas ir grāmatu par Latvijas pilīm un muižām izdošanas tendenču kultūrvēsturisks vērtējums.

Pasākuma laikā tā apmeklētājiem un citiem interesentiem bija aplūkojama arī maģistra darbā izmantoto izdevumu izstāde.

Organizatori būtu gandarīti, ja turpmākajos abu ciklu pasākumos (tuvākie iecerēti vēl 2011. gadā – novembra beigās un decembra sākumā) iesaistītos arī bibliotēku nozares studenti un jaunie speciālisti. Lai gan esam sagatavojuši jau diezgan garu nākamo viesu sarakstu, mēs ļoti priecātos par ierosinājumiem arī no jauniešiem un citiem interesentiem!

Anda Saldovere
LNB Bibliotēku konsultatīvā centra
galvenā bibliotekāre
e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
tālr. 67312808

Advertisements

Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s