Posted in Profesionālā tālākizglītība, Tīmeklis 2.0

CPD23 #10: bibliogrāfisko norāžu organizēšanas rīki

© Dace Ūdre, 2011

Brīdī, kad ir nepieciešams pārvaldīt lielu daudzumu avotu, ir noderīgi izvēlēties veidu, kā veidot, organizēt un saglabāt atbilstošu avotu sarakstu. Vienalga, vai veidosi šo avotu sarakstu tradicionālā veidā (pierakstīsi vienā no savām kladēm vai Word dokumentā), vai arī izmantosi tiešsaistē pieejamo rīku iespējas, ir svarīgi, lai šis saraksts būtu ērti izmantojams tieši Tavām vajadzībām.

Atsauču organizēšanas rīki: Mendeley, CiteULike, Zotero

Četrpadsmitā uzdevuma ietvaros profesionālās tālākizglītības programmas dalībniekiem tika piedāvāts izmēģināt praksē dažādus bezmaksas bibliogrāfisko norāžu organizēšanas rīkus. ZoteroMendeley un CiteULike ir tikai daži no tiem.

Eseju, referātu vai pētniecības darbu parasti noslēdz izmantoto avotu saraksts, kurš var atšķirties atkarībā no tā, kāds bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas veids ir pieņemts. Var tikt izmantotas Hārvardas, Oksfordas, APA (American Psychological Association), ISO 690 u.c. sistēmas. Un kā jau zināms arī avota veids – tīmekļa vietne, grāmata, žurnāla raksts – ietekmē bibliogrāfiskā apraksta veidošanu. Galvenais ir neapjukt un atrast savu pieeju informācijas organizēšanai.

Runājot par tiešsaistes bibliogrāfisko norāžu pārvaldības rīkiem, tiek izdalīti 4 nozīmīgi elementi:

  • spēja importēt norādes no citiem avotiem, piemēram, tīmekļa vietnēm, grāmatu elektroniskajiem katalogiem un bibliogrāfiskajām datubāzēm, uz izvēlēto bibliogrāfisko norāžu pārvaldības sistēmu;
  • spēja pārvaldīt un/vai rediģēt bibliogrāfisko norāžu pārvaldības sistēmā apkopotās norādes, kā arī papildināt bibliogrāfisko norāžu sarakstu ar jaunām norādēm;
  • spēja automatizēti eksportēt (ievietot) bibliogrāfiskās norādes dokumentā vai nu kā izmantoto avotu sarakstu vai kā individuālu bibliogrāfisko atsauci;
  • spēja noformēt izmantoto avotu sarakstu atbilstoši nepieciešamajai bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmai.

Tādas iespējas kā bibliogrāfisko norāžu koplietošana, izmantotā avota pilnteksta pievienošanu dokumentam un izmantotā avota pilnteksta meklēšana avotu sarakstā tiek minētas kā papildus priekšrocības. Faktiski, izmantojot tiešsaistes bibliogrāfisko norāžu pārvaldības rīkus, tiek nodrošināta formula: apkopo bibliogrāfiskās norādes (collect), pārvaldi tās (organize), veido atsauces (cite) un dalies ar tām (share).

Manuprāt, tas ir ļoti interesanti, ka bibliogrāfisko norāžu pārvaldības rīki dod arī iespēju koplietot dažādu lietotāju izveidotos norāžu sarakstus, kas ļauj veidot sava veida sociālos tīklus arī pētnieku vidū. Bez tam tā ir ļoti ērta iespēja, ko piedāvā liela daļa bibliogrāfisko norāžu pārvaldības rīku – glabāt bibliogrāfisko informāciju un dokumentu pilnos tekstus vienuviet. Vienīgi, pirms uzsākt konkrēta rīka izmantošanu, būtu nepieciešams izpētīt, vai tas piedāvā veidot norādes tieši Tev nepieciešamajā bibliogrāfiskajā formātā.

Autors:

LBB valdes locekle, LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

One thought on “CPD23 #10: bibliogrāfisko norāžu organizēšanas rīki

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s