Ierakstīts Finansējuma iespējas

Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai (turpinājums)

© Margarita Dankova, 2011

Savā iepriekšēja rakstā īsi raksturoju Nordplus struktūrprogrammas mērķus un īstenotās apakšprogrammas. Šoreiz sniegšu informāciju, kā notiek projekta pieteikšana.

Pieteikšanās jebkurai no Nordplus struktūrprogrammas apakšprogrammām notiek elektroniski, izmantojot vienotu pieteikumu un atskaišu sistēmu (angļu val. Application and Report System – ARS). Iesniegt projekta pieteikumu var līdz 2012. gada 1. martam. Taču, lai atbalstītu attiecīgas aktivitātes vai pasākumus, apakšprogrammas var arī papildus izsludināt atsevišķu finansējuma piešķiršanas konkursu.

Nordplus struktūrprogrammas apakšprogrammas valodai un kultūrai (apakšprogramma pieejama tikai Ziemeļu valstīm), horizontālai sadarbībai, pieaugušo izglītībai, augstākajai izglītībai, jauniešiem

Projekta pieteikumu drīkst iesniegt tā institūcija vai organizācija, kura būs atbildīga par projekta vai sadarbības tīkla koordinēšanu. Pārējiem projekta partneriem ir jāparaksta vēstule par apņemšanos sadarboties, to var izdarīt tikai attiecīgās institūcijas vai organizācijas vadītājs. Projekta koordinators ir atbildīgs par apņemšanās vēstuļu elektronisko versiju izsūtīšanu sadarbības partneriem un to elektronisko pievienošanu pieteikumam.

Pirms projekta pieteikšanas ir noderīgi iepazīties ar lietotāja rokasgrāmatu.

Labam pieteikumam vajadzētu:

 • Aprakstīt mērķus un sagaidāmos rezultātus;
 • Aprakstīt aktivitātes;
 • Aprakstīt uzdevumu sadali un atbildības;
 • Būt pārliecinošam attiecībā uz programmas prioritātēm;
 • Skaidri definēt aktivitāšu pievienoto vērtību;
 • Saturēt reālistiskus, finansējumam atbilstošus aktivitātes mērķus;
 • Saturēt reālistisku budžetu attiecībā pret pieejamo finansējumu;
 • Skaidri definēt uzdevumus rezultātu uzlabošanai;
 • Saturēt sevis novērtēšanas elementu (analīzi par spēju vadīt projektu);
 • Jādemonstrē aktivitāšu integrāciju attiecīgās institūcijās vai organizācijās.

Ja kāds no projekta dalībniekiem ir iepriekš piedalījies Nordplus, ir jāpievieno sekojoša informācija:

 • Iepriekš sasniegtie rezultāti;
 • Kā kandidāts iepriekš izlietoja finansējumu.

Projektu pieteikumi iesniedzami dāņu, norvēģu, zviedru vai angļu valodā. Pieteikumiem, kuros ir iesaistīts viens vai vairāki Baltijas valstu partneri, jābūt iesniegtiem angļu valodā.

Pieteikties var tikai nākotnes aktivitātēm nevis aktivitātēm, kuras jau pabeigtas. Izskatīti tiks tikai elektroniski iesniegtie pieteikumi.

Informācija ņemta no: www.nordplusonline.org

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.