Ierakstīts Bibliotēku interešu pārstāvniecība

Bibliotēkas neredzamā puse

© Sanita Malēja, 2011

Kāda ir tipiska bibliotekāra diena? – šāds jautājums pamudināja Bobiju Ņūmenu (Bobbi Newman), bibliotēku interešu aizstāvi no ASV, aizsākt kustību, kurā informācijas speciālisti iepazīstina lasītājus ar ne tik redzamo savas profesijas daļu.

Projekts Library Day in the Life (no angļu val. Bibliotēkas diena dzīvē, turpmāk LibDay) tika uzsākts 2008. gada jūlijā kā speciālistes pašiniciatīva, kurai radās arvien vairāk sekotāju. Laikā no šī gada 25. līdz 31. jūlijam norisinājā projekta nu jau septītā kārta (ierasts, ka LibDay notiek divreiz gadā – janvārī un jūlijā). Tās laikā jebkurš bibliotēkas darbinieks var dalīties ar dienas vai nedēļas notikumiem izmantojot emuārus, Twitter, Flickr, YouTube vai citu izvēlētu platformu.

LibDay ir lielisks veids, kā iepazīstināt ar ikdienas darbu bibliotēkā gan topošos studentus, gan kolēģus. Projekts ir guvis lielu atsaucību lielākoties pateicoties iespējai iepazīties ar citu darbu un dalīties ar savu. Visbiežāk minētie ieguvumi savstarpējās dalībnieku tīmekļa sarunās ir iepazīstināšana ar bibliotekāra darbu (veicina izpratni kolēģu starpā), stereotipu laušana (bibliotēku interešu pārstāvniecība), kontaktu iegūšana (domubiedri, padomdevēji, skolotāji).

Projekta gaitām var sekot Twitter, Flickr, Delicious emuāru arhīvā, Facebook, kā arī oficiālajā wiki.

Astotā projekta kārta norisināsies laikā no 2012. gada 30. janvārim līdz 5. februārim. Tikmēr, mudinot LibDay pievienoties un Latvijas bibliotēku “virtuvi” atklāt arī citiem, ar savām bibliotekāra dienas gaitām dalās jaunā informācijas speciāliste Kristīne Robežniece.

Kristīne studijas Latvijas Universitātes (LU) Sociālo Zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības bakalaura programmā uzsāka 2010. gadā  un kopš 2011. gada jūnija strādā LU Bibliotēkā par bibliotekāri. Viņas galvenie interešu lauki ir informācijpratība, svešvalodas un vides aizsardzība. Kristīne uzskata, ka lasīšana spēj pavērt plašāku un dziļāku skatu uz dzīvi, izskaidrot nezināmo:

Mana pamatdarba vieta ir LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. Vasaras periodā es strādāju LU Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā. Ņemot vērā, ka paralēli darbam studēju, es strādāju uz pusslodzi – 20 stundas nedēļā.

Galvenie darba pienākumi: lietotāju apkalpošana abonementā un lasītavā, lietotāju konsultācijas iespieddarbu meklēšanā un pasūtīšanā, dokumentu elektroniska izsniegšana un saņemšana.

Attēls Nr. 1, foto Kristīne Robežniece

9:30 – ierodos bibliotēkā, 10:00 tiek atvērtas durvis lasītājiem, līdz tam ir jāsagatavojas darbam, sagatavošanās procesā ietilpst: tehnikas (datoru, printeru, skeneru) ieslēgšana, lasītavas atvēršana, jaunākās preses izvietošana.

LU Bibliotēkas Centrālā bibliotēka ir 3 stāvos, katra darbinieka pienākumi tiek sistemātiski sadalīti pa konkrētiem laika periodiem un darba uzdevumiem. 1. stāvā atrodas Komplektēšanas un Kataloģizācijas nodaļas, krātuve, 2. stāvā – apkalpošana, lasītava, brīvpieejas uzziņu izdevumi, 3. stāvā – krātuve.

No kreisās: Attēls Nr. 2, 3 un 4, foto Kristīne Robežniece, Mārtiņš Škapars

Šodien, 1. augustā no 10:00-14:00 es strādāju 1. stāvā – krātuvē, mans uzdevums ir izveidot grāmatām jaunas, skaistas, mūsdienīgām acīm tīkamas šifras, kas rezultātā paātrina grāmatu atrašanas procesu (attēls Nr. 1). Papildus grāmatās tiek ielīmētas magnētiskās lentas, šim nolūkam tiek izmantota speciāla mašīna – pusautomāts, kuru LU Bibliotēka lieto vienīgā Latvijā (attēls Nr. 2, 3). Tā ir mūsdienīga aizsardzības sistēma, kas nodrošina grāmatu drošību, pie bibliotēkas izejas ir “vārti”, kas ziņo ar signāla palīdzību mirklī, ja tiek “iznesta, ienesta” grāmata, kuru nav atļauts lietot ārpus bibliotēkas. Paralēli šim darbam es regulāri pārbaudu lasītāju pieprasījumus (attēls Nr. 4), kad saņemu pieprasījumu, vadoties pēc plaukta šifra atrodu pieprasīto grāmatu, apstrādāju to, ievietoju liftā (attēls Nr. 5) un tā nonāk 2. stāvā apkalpošanā – rezervēto informācijas resursu plauktā.

Attēls Nr. 5, foto Kristīne Robežniece

No 14:00 strādāju 2. stāvā – apkalpošanā. Pieņemu, izdodu, apstrādāju grāmatas, tā kā šī ir Centrālā bibliotēka, ir apmeklētāji – viesi, kas izmanto bezmaksas interneta pieeju. Šeit ir ļoti daudzveidīgs darbs, jo katram klientam ir savas vēlmes, līdz ar to ir jāsniedz dažāda veida pakalpojumi.

Bibliotēkā šodien ir īpašs notikums – ir iegādāts platekrāna televizors, kas ir paredzēts bibliotēkas prezentēšanai reklāmas nolūkos.

Kristīne Robežniece un LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, foto Mārtiņš Škapars

Pirms plkst. 18:00 tiek sakārtota bibliotēka, lasītavā izvietotas grāmatas. 18:00 tiek izslēgtas tehnikas ierīces, fiksēts apmeklētāju skaits no vārtu skaitītāja.

Darbs bibliotēkā ir ļoti interesants un aizraujošs, jo katru dienu iegūstu jaunas zināšanas bibliotēkzinātnē, paralēli studiju teorijai darbs bibliotēkā palīdz man labāk izprast dažādu procesu nozīmi un to izpildi.”

2 domas par “Bibliotēkas neredzamā puse

  1. Vispār ir interesanti paskatīties, ar ko atšķiras darbs dažādās bibliotēkās. Katrai tomēr ir sava specifika un arī amati mēdz ietvert sevī ļoti atšķirīgus pienākumus. Šāda pieredzes apmaiņa paver plašāku skatu uz nozari un palīdz labāk izprast bibliotekāru nozīmi visā informācijas apmaiņas ciklā no dokumenta saņemšanas līdz tā nonākšanai pie lietotāja ar konkrēto informācijas vajadzību.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.