Ierakstīts Finansējuma iespējas

Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai

© Margarita Dankova, 2011

Nordplus ir Ziemeļu Ministru padomes vissvarīgākā programma mūžizglītības jomā. Katru gadu no šīs programmas iegūst labumus vairāk nekā 10 000 cilvēku Ziemeļu reģionā.

Nordplus struktūrprogramma piedāvā finansiālu atbalstu dažādiem izglītības kooperācijas projektiem mūžizglītības jomā starp partneriem no astoņām Baltijas un Ziemeļu reģionu dalībvalstīm.

Programmas pamatmērķi ir:

  • Sekmēt Ziemeļvalstu valodu un kultūru un savstarpēju Ziemeļu-Baltijas valstu valodniecisko un kultūras saprašanos.
  • Veicināt mūžizglītības sistēmas kvalitātes un inovāciju attīstību dalībvalstīs izglītības kooperāciju, attīstības projektu, apmaiņas un tīklošanas veidā.
  • Atbalstīt, attīstīt, piesaistīt atbalstu, izplatīt inovatīvus produktus un procesus izglītībā caur sistemātisku pieredzes apmaiņu un labo praksi.
  • Nostiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības sadarbību un veicināt Ziemeļu-Baltijas valstu izglītības jomas izveidošanos.

Nordplus struktūrprogramma 2008-2011 sastāv no četrām apakšprogrammām:

  • Nordplus Junior (Nordplus jauniešiem – pirmsskolām, sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, arodskolām, augstskolām).
  • Nordplus Higher Education (Nordplus augstākajai izglītībai – augstākās izglītības institūcijām).
  • Nordplus Adult Learning (Nordplus pieaugušo izglītībai – visa veida institūcijām, kas darbojas pieaugošo izglītības jomā).
  • Nordplus Horizontal (Nordplus horizontālajai sadarbībai – jauktu sektoru programma, kas ir atvērta sadarbībai starp dažādām mērķgrupām un institūcijām izglītības jomā).

Nordic struktūrprogramma atbalsta mobilitātes programmas, projektus un dažāda veida sadarbības tīklu veidošanas pasākumus. Papildus Nordplus struktūrprogrammai, Nordplus veido programmu sadarbībai Ziemeļvalstu valodu jomā – Nordplus Sprog.

Nordplus struktūrprogramma ir paredzēta dalībvalstu institūcijām un organizācijām, kas pamatā koncentrējas uz izglītību un mūžizglītību. Personām nav tieši jāgriežas pēc finansējuma no Nordplus administrācijas, bet jāpiedalās pasākumos organizēti, caur organizāciju vai institūciju.

Tikai dalībvalstu (Dānija, Igaunija, Somija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija) pārstāvji var griezties pēc finansiālā atbalsta no Nordplus. Dalībnieki no citām valstīm var piedalīties programmas aktivitātēs, bet nav piemēroti finansiālam atbalstam no programmas. Pasākumiem, kas pretendē uz finansējumu, ir jānorisinās vienā vai vairākās no astoņām dalībvalstīm.

Kopējais Nordplus struktūrprogrammas budžets 2011. gadam ir aptuveni 8,3 mlj. eiro.

Informācija ņemta no: www.nordplusonline.org

Viena doma par “Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.