Posted in Profesionālā tālākizglītība

CPD23 #5: sociālie tīkli un profesionālās organizācijas

© Dace Ūdre, 2011

Piektās nedēļas ietvaros profesionālās tālākizglītības programmas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar sociālo tīklu izmantošanu profesionālajai izaugsmei (sestais uzdevums), kā arī ar labumu, kādu var gūt iesaistoties profesionālo organizāciju aktivitātēs (septītais uzdevums).

Ja līdz šim kontakti tika dibināti klātienē, tad sociālie tīkli ir pilnībā izmainījuši veidu, kā mēs tīklojam un sazināmies ar citiem. Globālā tīmekļa plašumos ir sastopami daudz un dažādi sociālie tīkli, katrs gan veidots kādam atšķirīgam mērķim, piesaistot cilvēku grupas, kuras vieno kopīgas intereses.

Profesionālo kontaktu dibināšanai un organizēšanai, kā arī potenciālo darba devēju iepazīstināšanai ar savu profesionālo pieredzi tiek piedāvāts sociālais tīkls LinkedIn. Šajā sociālajā tīklā ir iespējams veidot profilus interešu vai profesionālajām grupām. Tajā reģistrējušies daudz bibliotēku un informācijas speciālistu.

Ja Latvijā ikviens ir pazīstams ar sociālo tīklu Draugiem.lv, tad pasaulē plašā mērogā tiek izmantots Facebook. Tas tiek izmantots saziņai ar draugiem un ģimeni. Lielākā daļa cilvēku neizvēlētos izmantot Facebook profesionālām vajadzībā, taču tas ir kļuvis par iespaidīgu mārketinga rīku un labu iespēju profesionālo tīklu veidošanai. Arī šajā sociālajā tīklā ir iespējams veidot profilus interešu vai profesionālajām grupām, kā piemēru varu minēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidoto profilu.

LISNPNLATnetwork un CILIP communities tiek minēti kā sociālie tīkli, kuri veidoti tieši bibliotēku un informācijas speciālistu vajadzībām. LISNPN reģistrēti vairāk kā 900 biedru no 34 valstīm, tas galvenokārt paredzēts jaunajiem bibliotēku un informācijas speciālistiem, taču šim tīklam var pievienoties ikviens nozares pārstāvis. LATnetwork paredzēts bibliotēku un informācijas speciālistiem, kuri sava darba ietvaros veic pedagoģisko darbu, vai arī kuri mācās, lai iegūtu kvalifikāciju apmācību sniegšanai. Savukārt CILIP communities paredzēts šīs organizācijas biedriem, lai dalītos ar informāciju un dibinātu kontaktus.

Ar iesaistīšanos profesionālajās organizācijās mēs varam ņemt aktīvu līdzdalību nozares attīstībā un sevis pilnveidošanā. Pirms izvēlēties, kuras organizācijas aktivitātēs līdzdarboties, ir ieteicams izpētīt, kāda ir tās struktūra – īpašās interešu grupas, komitejas, sekcijas, apaļie galdi, diskusiju grupas u.c. Kā piemēru Latvijas profesionālajām organizācijām varu minēt Latvijas Bibliotekāru biedrībuLatvijas Skolu bibliotekāru biedrību un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju.

Parasti, lai iestātos profesionālajās organizācijās, ik gadu ir jāmaksā biedra nauda. Ir gadījumi, kad biedra naudu piedāvā nomaksāt darba devējs. Studentiem un nestrādājošajiem speciālistiem var tikt piedāvāti izdevīgāki nosacījumi – piemēram, mazāka biedra nauda.

Tīklošana kā klātienē, tā arī tiešsaistē nodrošina labāku pieredzes apmaiņu, ļauj dibināt noderīgus kontaktus, kā arī nodrošina personīgo atpazīstamību savā interešu jomā.

Advertisements

Autors:

LBB valdes locekle, LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s