Ierakstīts Jaunie speciālisti Latvijā,Jaunie speciālisti pasaulē

Jauno speciālistu kustība Latvijā un pasaulē

© Dace Ūdre, 2011

Pasaulē ir novērojama arvien aktīvāka jauno speciālistu kustība. Ir izveidotas dažādas diskusiju un interešu grupas Austrālijā, Kanādā, ASV, Vācijā, Somijā, Dānijā, Zviedrijā, Lielbritānijā u.c. Sarunā ar Lietuvas Bibliotekāru biedrības prezidenti Alīnu Jaskūnieni noskaidroju, ka Lietuvas bibliotēku jaunie speciālisti labprāt iesaistās biedrības aktivitātēs kā brīvprātīgie.

Jauno speciālistu kustība pamatā darbojas pēc brīvprātīgo kustības principiem

Arī Latvijas bibliotēku jaunajiem speciālistiem, tai skaitā bibliotēkzinātnes studentiem, ir iespēja realizēt savas idejas Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas sastāvā. Mūsu sekcijas biedri nāk no visiem pieciem Latvijas plānošanas reģioniem.

Latvijas plānošanas reģioni: Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme un Rīga

Līdz šim mēs esam darbojušies trīs vispārīgos virzienos, taču ir pienācis laiks paplašināt savas darbības robežas. Un pirmais solis, ko vēlamies spert, ir noskaidrot, kas būtu darāms, lai aktivizētu plašāka mēroga jauno speciālistu kustību visā Latvijā un veicinātu šīs kustības atpazīstamību kā Latvijā, tā arī ārzemēs.

Taču pirms tam ir jānoskaidro atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Cik Latvijas bibliotekāru (tai skaitā arī bibliotēkzinātnes studenti) identificē sevi kā jauno speciālistu?
 • Cik ir tādu jauno speciālistu, kuri vēlas aktīvi iesaistīties jauno speciālistu kustībā (jāatzīmē, ka jaunajiem speciālistiem nav obligāti jābūt mūsu sekcijas biedriem, lai iesaistītos jauno speciālistu kustībā – ir nepieciešama vēlme darboties)?
 • Vai jaunie speciālisti vēlas piedalīties dažādās pieredzes apmaiņas programmās?
 • Vai jaunos speciālistus saista iespēja piedalīties tieši viņiem domātās apmācībās, konferencēs un semināros?
 • Vai jaunie speciālisti izjūt nepieciešamību pēc vienotas virtuālas platformas (specializēta foruma vai vikija, Facebook vai LinkedIn interešu grupas) savstarpējai saziņai un domu apmaiņai?
Sociālā tīklošana kā saziņas veids

Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus laiku pa laikam pārcilāju savā galvā. Ja Tu sevi pieskaiti pie jaunajiem speciālistiem, lūdzu, aizpildi īsu jautājumu formu un palīdzi mums “iekustināt” jauno speciālistu vilni Latvijā!

2006. gada rudenī tika veikts pētījums, lai noskaidrotu, kādas ir jauno speciālistu iespējas un viņu faktiskā pieredze saistībā ar bibliotekārajām organizācijām (1). Tika veikta aptauja, kurā piedalījās 176 respondenti no 12 valstīm, tai skaitā arī jaunie bibliotekāri un studenti. Vairāk kā puse respondentu bija tieši jaunie speciālisti: 64% respondentu bija bibliotekāri ar piecu vai mazāk gadu darba pieredzi, 51% respondentu bija 32 gadus veci vai jaunāki (72% respondentu bija jaunāki par 38 gadiem).

Pētījuma autores emuārs: Informācijas jaunais vilnis

Pētījuma autore Loida Garsia-Febo (Loida Garcia-Febo) atzīmēja, ka pēdējos gados ir novērojama vairāku valstu bibliotekāru biedrību iniciatīva iekļaut jaunos speciālistus savās aktivitātēs. 73% aptaujāto norādīja, ka viņi ir bibliotekāru biedrības biedri, un 64% respondentu norādīja, ka viņu valsts bibliotekāru biedrībā ir izveidota jauno speciālistu sekcija. Lai arī visi respondenti atzina, ka bibliotekāru biedrības ir atvērtas jaunajiem speciālistiem, 55% respondentu nebija pārliecināti, vai tās piedāvā konferenču programmas jauno speciālistu mērķauditorijai. Respondenti arī norādīja, ka ir nepieciešams uzlabot biedrības un jaunpienākušo biedru savstarpējo komunikāciju.

Atkārtots pētījums tika veikts arī 2011. gada martā (2), un drīzumā varēs iepazīties ar tā rezultātiem. Šajā pētījumā piedalījās arī Latvijas jaunie speciālisti.

Iespējams Latvija ir pārāk maza valsts, lai organizētu atsevišķas konferences tieši jaunajiem speciālistiem, taču viennozīmīgi ir atbalstāms Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Silvijas Tretjakovas ierosinājums iekļaut biedrības stratēģijā jauno speciālistu kustības aktivitātes.

Informācijas par jauno speciālistu aktivitātēm pasaulē:

Izmantotie informācijas avoti

 1. Garcia-Febo, Loida. International Perspectives on the New Librarian Experience. Feliciter, Issue 2, 2007. pp. 77-79. Available also online: šeit.
 2. Garcia-Febo, Loida. New Librarians International/National Association Activity and Career Attitudes Survey. In: Information New Wave [online]. 2011-03-01 [cited 2011-05-15]. Available: šeit.

Rakstā izmantotie attēli

 1. attēls ņemts no: Expanding your career options through social networking sites / Business Velocity. – Resurss apskatīts 2011. gada 15. maijā. – Pieejams: šeit.
 2. attēls ņemts no: Latvijas plānošanas reģioni / Vikipēdija, brīva enciklopēdija. – Resurss apskatīts 2011. gada 15. maijā. – Pieejams: šeit.
 3. attēls ņemts no: Volunteering / London Borough of Newham. – Resurss apskatīts 2011. gada 15. maijā. – Pieejams: šeit.
 4. attēls ņemts no: Garcia-Febo, Loida. Information New Wave [personal blog]. – Resurss apskatīts 2011. gada 15. maijā. – Pieejams: šeit.

Autors:

LBB valdes locekle, LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.