Ierakstīts Virtuālās kopienas

Bibliotekārās organizācijas virtuālajā vidē

© Sanita Malēja, 2011

Cauri laikiem bibliotēkas ir centušās sasniegt lietotāju, popularizēt un piedāvāt bibliotēku pakalpojumus visos iespējamos veidos. Sevišķi aktuāli tas kļuvis, attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un kibertelpai. Moto “Bibliotēka seko lietotājam visur!” var tikt pierādīts, apskatot bibliotēku nozari virtuālajā vidē. Cenšoties noskaidrot, kā tas notiek un kādi ir virtuālās telpas klātbūtnes vadmotīvi, autore izpētes nolūkos devās spēlē Second Life (tulk. no angļu val. – Otrā dzīve, SL), kur novēroja, izmēģināja pakalpojumus un sarunājās ar spēlētājiem, sevišķu uzmanību pievēršot bibliotekārajām organizācijām un bibliotēku pārstāvībai tajā.

Pa kreisi: Lasītāju dārzs Cybrary City I. Vidū: Second Life iedzīvotāja pase. Pa labi: Viena no daudzajām bibliotekāro asociāciju ēkām

Daudzspēlētāju tiešsaistes spēle (Massively Multiplayer Online Game, MMOG) ir spēļu žanrs, kas sastāv no mijiedarbošanos internetā ar citiem lietotājiem īpaši radītā virtuālā pasaulē. Pasaule tiek uzturēta uz servera, kas vienlaicīgi var atbalstīt ļoti lielu spēlētāju skaitu. Second Life ir virtuālā pasaule, kuras izveide tika aizsākta 2003. gadā (1).  Virtuālās pasaules lietotāji jeb iemītnieki ar profilu palīdzību veido sociālos tīklus, var iepirkties, satikties un piedalīties dažādās aktivitātēs. Spēlēšana ir bezmaksas, taču ir iespējams iegādāties īpašu virtuālo naudu, kas nodrošina vairāk pakalpojumu. Uz šo brīdi šajā virtuālajā pasaulē ir reģistrēti vairāk kā 20 miljoni lietotāju profilu un viss saturs ir pašu lietotāju radīts.  Sekojot reālās pasaules piemēram, SL ir sastopamas kafejnīcas, darba vietas, izglītības iestādes un arī bibliotēkas.

Pirmā bibliotekārā organizācija, kas pieteica savu klātbūtni šajā virtuālajā pasaulē, bija Apvienotā bibliotēku sistēma (Alliance Library System, ALS) Ilinoisas štatā, ASV. 2006. gadā ALS iegādājās salu, uz kuras izvietoja virtuālo informācijas punktu. Galvenais mērķis šim solim bija lietotāju piesaistīšana bibliotēkām. Taču laika gaitā atklājās, ka virtuālajiem bibliotēkas lietotājiem ir īpašas informācijas vajadzības un ka informācijas punktam ir sava unikāla niša (2). Veidojot sadarbības projektus ar izglītības iestādēm, kā arī piedāvājot virtuālās izstādes, lekcijas un diskusijas, bibliotēkas “Informācijas sala” nu ir attīstījusies starptautiskā “Informācijas arhipelāgā”.

Pa kreisi: CVL veidotie tiešsaistes resursu saraksti. Vidū: CVL galvenais uzziņu punkts - brīvprātīgā bibliotekāre konsultē lietotāju. Pa labi: Bezmaksas e-grāmatu kolekcija Cybrary City II publiskajā bibliotēkā

Organizācijas institūciju izveidi no sākuma sponsorē pašas. Taču ar laiku, pateicoties spēles valūtas ziedošanas sistēmai, iespējams gūt ienākumus. Tiek organizēti arī īpaši ziedojumu vākšanas konkursi, izsoles un akcijas, un virtuālās telpas īres maksu ir iespējams nomaksāt no gūtajiem ienākumiem. Bibliotekāri izmanto bezmaksas profilus.

Piedāvātais informācijas saturs ir dažāds. Ja bibliotēkas piedāvā informācijas pakalpojumus par dažādām tēmām, tad bibliotekārās organizācijas piedāvā apkopotu informāciju par bibliotēkām un to resursiem. Tiek sastādīti elektroniski informācijas bukleti par virtuālo bibliotēku un to apvienību darbiem, tiek nodrošināti elektronisko saišu saraksti par dažādām saistošām tēmām, prezentācijas, aplādes un pamācības. Reti spēles dalībniekiem ir pieejams ekskluzīvs saturs, pārsvarā informācija tiek nodrošināta arī īpašos organizāciju emuāros vai tīmekļa vietnēs, kuru uzturētāji ir  brīvprātīgie bibliotekāri. Informācijas dublēšana ir saistīta ar brīvas informācijas pieejamības nodrošināšanu visiem. Tomēr, pēc pašu bibliotekāru teiktā, aptuveni 80% jautājumu ir saistīti ar SL un tās noteikumiem.

Runājot ar bibliotekāriem virtuālajā pasaulē, viņi atklāj, ka darbojas pilnīgi brīvprātīgi. Katram darbiniekam ir iespēja dot savu ieguldījumu virtuālās pasaules attīstībā – bibliotekāri pārsvarā to dara vakaros, no mājām. Daudziem bibliotekāriem ASV SL ietilpst darba pienākumos. Virtuālās bibliotēkas nodarbina kataloģizētājus, pētniekus, uzziņu sniedzējus un citus. Brīvprātīgie piesakās veikt darbus dažādu motīvu vadīti. Kāda SL sastapta kundze, kura nu jau divus gadus kā devusies pensijā, stāsta, ka savus pienākumus virtuālajā vidē uztver kā socializēšanos. Citi vēlas attīstīt profesionālās programmēšanas iemaņas, būvējot virtuālos priekšmetus. Daudzi nodarbojas ar bibliotēku aizstāvību (library advocacy) – parādot bibliotēku kā modernu vietu ar plašu un interesantu pakalpojumu klāstu un atvērtību visiem.

Pa kreisi: Kanzasas Publiskās bibliotēka interaktīvais labirints – izstāde par efektīvu mācīšanos. Vidū: Tehnoloģiju kompānijas Talis sponsorētā Fantāziju pasaule. Pa labi: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentu apvienības veidotā izstāde par virtuālo identitāti

Spēlē ir iespējams satikt arī daudzus topošos bibliotekārus – bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentus. Kāda studente no Havaju salām stāsta par atrašanos SL studiju procesa ietvaros. Viņas pasniedzēja jau vairākus gadus ir aktīvi iesaistīta spēles attīstībā un studentiem nereti jāveic pētnieciskos uzdevumus SL ietvaros, piemēram, novērot bibliotekāra darbu. Spēlē izveidota arī Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentu apvienība (LIS Student Union in Second Life). Ik gadu šī apvienība organizē virtuālu konferenci Carreer Fair (tulk. no angļu val. – Karjeras gadatirgus) gan audio, gan plakātu prezentāciju formātā. Studenti nereti izmanto informācijas materiālus gatavojoties studijām, jo tā tiek pasniegta interaktīvā un uzmanību piesaistošā veidā.

Populārākā bibliotekārā iestāde ir jau minētās ALS izveidotā Kopienas virtuālajā bibliotēkā (Community Virtual Library, CVL), kas piedāvā visplašāko bibliotekāro informāciju un uzziņas un izceļas ar regulārām bibliotekāru dežūrām tiešsaistē. Sava informācijas sala – Second ALA Life jeb Otrā ALA dzīve – ir arī Amerikas Bibliotēku asociācijai (American Library Association, ALA). Tā tika radīta 2008. gadā, pateicoties Virtuālās sabiedrības un bibliotēku sekcijas iniciatīvai, ar nolūku izmantot teorētiskās zināšanas praksē (3). Sala ir izveidota kā informācijas punkts ar vairākām darba stacijām, konferenču norises vietu, prezentāciju stendiem un bezmaksas kioskiem. ALA salā ir iespējams noklausīties jaunākos apraides materiālus (podkāstus) un tiek nodrošināts aizliegto grāmatu stends, cenšoties pievērst sabiedrības uzmanību aktualitātēm bibliotēku nozarē.

Spēles vidē ir divu veidu bibliotēkas – tādas, kas darbojas kā prototipi reālām bibliotēkām, un aktīvistu grupu/institūciju izveidotas bibliotēkas ar mērķi popularizēt pakalpojumus un attīstīties. Šīs bibliotēkas vienlaikus nodarbojas arī ar bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmu popularizēšanu. Reālo bibliotēku skaits nav liels, taču grūti pateikt precīzi. Tās mainās, apvienojas, tiek radītas no jauna un bieži vien tiek pamestas, gluži tāpat kā emuāri reālajā dzīvē.

Dzejas priekšlasījumi Poetry Cookie salā ir labi apmeklēti

Bibliotēku galvenie ieguvumi, uzturot virtuālas filiāles, ir intereses radīšana par bibliotēku, to popularizēšana gan starptautiskā, gan vietējā līmenī un jaunu ekskluzīvu pakalpojumu piedāvājums. Piemēram, izveidojot interaktīvās kolekcijas, lietotājam ir iespējams apskatīt un aptaustīt priekšmetus, kas citkārt būtu pieejami tikai “aiz stikla” (4). Populāri ir arī stāstu un priekšlasījumu pasākumi, kas norisinās ērti iekārtotos lasīšanas stūrīšos vai dārzos un ir plaši apmeklēti.

Noslēgumā jāsaka, ka pirms virtuālo bibliotēku veidošanas ir rūpīgi jāizpēta potenciālā mērķauditorija kibertelpā un jānovērtē pašas bibliotēkas finansiālos un cilvēkresursus. Virtuālās bibliotēkas prasa tikpat daudz darba un laika kā reālās bibliotēkas.

Izmantotie informācijas avoti

 1. Second Life. In: Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation Inc, last updated 2011-03-17 [cited 2011-03-21]. Available: here.
 2. Beth. Second Life and Libraries: What’s the point? In: Infoblog [online]. Infopeople Project, 2007-02-20 [cited 2011-03-20].  Available: here.
 3. ALA Island in Second Life : ALA Island is the Second Life (SL) virtual world presence of the American Library Association (ALA). In: ALA [online]. ALA, September 2010 [cited 2011-03-20].  Available: here.
 4. Simpson, Jane D. Public Libraries in Second Life : Expanding Service to the Virtual Environment. Library Technology Reports, Vol.45 Is.2, Feb/Mar 2009, pp.13-20. Available online: Academic Search Complete. ISSN 0024-2586.

2 domas par “Bibliotekārās organizācijas virtuālajā vidē

 1. Izklausās, ka mūsu datorspēle “Uzcel gaismas pili” krietni atpaliek – nav nakts dežūras! 🙂
  Bet Amerikas bibliotēkas darbojās ļoti radoši un tiešām ir visur, kur ir lietotāji! Labāk tā, nekā agresiju veicinošas spēles.

  1. “Uzcel Gaismas pili” aizstāvībai gan jāsaka, ka spēļu koncepcijas kā tādas ir atšķirīgas. Ja Gaismas pils būvniecību uztveram, kā misiju, tad SL ir patiesi virtualā realitāte. Neņemot vērā tehniskās nepilnības, uzskatu, ka “Uzcel Gaismas pili” izglītojošās aspekts vien ir to vērts. 🙂
   Bet par tām Amerikas bibliotēkām – jā – aktīvas un radošās. Bet, kā minēja mūsu pašu bibliotekāri, kas aizgājušā gada otrajā pusē apmeklēja Mortensona centru, Latvijas bibliotēkas nekādi neatpaliek. Lielākās atšķirības novērojas sabiedrības attieksmē un bibliotēku lomā sabiedrībā. Nezinu, cik gatavs Latvijas lietotājs ir mesties “Otrajā Dzīvē”. Domāju, ka nav. Šķiet, ka arī bibliotekārs nav. Bet pētot, attīstoties un mācoties, esmu pārliecināta, arī mēs atradīsim to “pareizo” pieeju lietotājam. Savu pieeju savam lietotājam. Galvenais iedvesmoties. Un kāpēc ne caur SL? Šis katrā ziņā nebija mudinājums mesties un caur varītēm kļūt virtuāliem. Tikai parādīt tās atšķirīgās pieejas. Mums ir savas. 🙂

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.