Ierakstīts Jaunie speciālisti Latvijā

Jauno speciālistu sekcijas evolūcija divu gadu garumā

© Sanita Malēja, 2011

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923. gadā, bet 1929. gadā tā kļuva par Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) locekli. Šobrīd LBB darbojas kā Latvijas bibliotekāru pārstāvis gan valstiskā, gan starptautiskā līmenī. Biedrībai ir piecas reģionālās nodaļas un septiņas sekcijas. Jauno speciālistu sekcija (JSS), jaunākā no visām, dibināta 2009. gada aprīlī LBB 13. konferences laikā pēc Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku nodaļas (LU SZF IBSN) studentu iniciatīvas. Jaunajā sekcijā iestājās seši biedri. Par sekcijas vadītāju kļuva Dace Ūdre, tobrīd IBSN maģistrantūras 1. kursa studente.

LBB 13. konferences laikā JSS piedalījās ar ziņojumu “Jaunais bibliotēku informācijas speciālists: prasmes, īpašības, izaicinājumi” par pieredzēto un uzzināto studentu un nozares speciālistu simpozijā BOBCATSSS 2009. Sekcijas biedri ir apmeklējuši BOBCATSSS simpozijus kopš 2006. gada. D. Ūdre joprojām ir IBSN studentu delegāciju koordinatore, cenšoties popularizēt iespēju piedalīties simpozijā un piesaistīt arvien vairāk jauno pētnieku nozarei. BOBCATSSS ir bijis liels iedvesmas avots, tā apmeklētājiem palīdzot lauzt stereotipus par bibliotekāro profesiju, kā arī sniedzot iedvesmu gan sekcijas darbības uzsākšanai, gan attīstībai.

Sekcija darbojas pēc LBB statūtiem ar galvenajiem darbības virzieniem – jauno speciālistu interešu aizstāvība, attīstošu un izglītojošu pasākumu organizēšana un sekcijas starptautiskās atpazīstamības veicināšana.

2009. gada vasarā sekcijas biedri iesaistījās IBSN aktivitātē – jaunās studiju programmas “Informācijas pārvaldība” izstrāde. Tas arī bija laiks, kad notika pirmās īstās sekcijas sēdes, kurās tikās visi sekcijas biedri un sprieda par turpmākiem sekcijas darbības virzieniem.

2010. gada janvārī tika apmeklēts kārtējais simpozijs BOBCATSSS 2010 Parmā, Itālijā, kura ietvaros IFLA Jauno speciālistu īpašo interešu grupa (IFLA NPSIG) rīkoja darbsemināru “Savienojot plaisu – jauno speciālistu iesaistīšana starptautiskajā profesijas attīstībā digitālajā laikmetā”, piedaloties arī IFLA pašreizējai prezidentei Elenai Taisai (Ellen Tise). Darbseminārs ļāva prezentēt esošo situāciju Latvijā, kā arī iepazīties ar jauno speciālistu kustībām citās valstīs.

Sekcijas biedru pirmais lielais projekts bija ne-konferences BibCamp-4 organizēšana kopā ar LU SZF IBSN studentiem un mācībspēkiem. Pirmā “prāta vētra” notika 2010. gada februārī un drīz pēc tam tika izveidots BibCamp-4 emuārs un tvitera profils @BibCampLv.

Skats no ne-konferences BibCamp-4, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

2010. gada martā sekcijas vadītāja tika uzaicināta uz Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas organizēto karjeras dienu “Veru durvis uz augstskolu”, kuras ietvaros viņa vadīja nodarbību “No grāmatu plaukta līdz digitālajai bibliotēkai”, informējot Valmieras vidusskolniekus par studiju iespējām LU SZF IBSN.

2010. gada aprīlī sekcijas biedri atkal tika aicināti piedalīties LBB ikgadējā konferencē. Šajā laikā sekcijai pievienojās vēl 5 biedri. Ieplānotie darbi nu bija padarāmi ātrāk. Pateicoties iegūtajam pasaules prakses redzējumam, sekcijas biedri labprāt iesaistījās IBSN popularizēšanas pasākumos, piedaloties gan SZF atvērto durvju dienas Informācijas stafetes organizēšanā, gan skolu tūrē pa Latvijas skolām, stāstot par nozares prestižu un ieguvumiem studējot informācijas zinātni.

Jauno speciālistu prezentācija LBB 14. konferences laikā, foto Ligita Ieviņa

Šī paša gada vasarā aizsākās arī sekcijas ciešāka sadarbība ar citām LBB sekcijām un reģionālajām nodaļām un tapa LBB sadarbības projekts ar Lietuvas Bibliotekāru biedrību, kuras ietvaros Latvijas un Lietuvas bibliotēku nozares speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Mediju un komunikāciju izpētes Ziemeļvalstu informācijas centru (NORDICOM) Gēteborgā, Zviedrijā. Projekts tika īstenots ar Ziemeļu-Baltijas valstu mobilitātes programmas finansiālu atbalstu. Paralēli projekta realizācijai LBB reģionālo nodaļu un nozīmīgāko sekciju pārstāvji (tai skaitā trīs JSS biedri) apmeklēja IFLA 76. ģenerālkonferenci.

LBB biedru vizīte NORDICOM, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

IFLA 76. ģenerālkonferences laikā izdevās nostiprināt jau iepriekš aizsāktās attiecības ar IFLA NPSIG. Interesei par jauno speciālistu un studentu iesaistīšanos BibCamp-4 organizēšanas procesā Latvijā un izstrādātajām publikācijām IFLA NPSIG emuāram un IFLA Izglītības un apmācību sekcijas (SET) biļetenam sekoja uzaicinājums piedalīties 2011. gada IFLA NPSIG satelītkonferences organizēšanas procesā Sanhuanā, Puertoriko.

JSS vārds ir izskanējis arī ar biedru līdzdalību tādos projektos kā “Pasaule t@vā bibliotēkā”, kuras ietvaros sekcijas biedri iesaistījušies konkursa īstenošanā un noslēguma pasākuma sarīkošanā.

2011. gada janvārī sekcijas pārstāvji, kopā ar LBB priekšsēdētāju Silviju Tretjakovu devās uz gadskārtējo simpoziju BOBCATSSS 2011 Sombathejā, Ungārijā. Papildus pašu izstrādātajiem pētījumiem, divi sekcijas biedri tika uzaicināti veikt moderatoru pienākumus IFLA NPSIG darbseminārā “Tā mēs to darām: jauni tīklošanas veidi, inovatīvas prasmes un zināšanas – 2011. gada jaunais profesionālis”. Pēc atgriešanās JSS biedru pulkam pievienojās vēl divi jaunie speciālisti – IBSN 1. kursa studentes.

Latvijas komanda ceļā uz simpoziju BOBCATSSS 2011, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

Šobrīd JSS guvusi pirmo atpazīstamību, taču plānu un ideju vēl daudz. Mēģinot sasniegt arvien plašāku auditoriju, aizgājušā gada nogalē tapa sekcijas tvitera profils @lbbjss, kuram sekoja LBB JSS emuāra izveide. Aktīvi noris gatavošanās darbi LBB 10. kongresam, neaizmirstot ilgtermiņa plānus.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.